Română

Lansări


Institutul de Istorie a organizat la 23 mai 2019 lansarea cărții Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709−1714) în Imperiul Otoman. Calabalâcul de la Varniţa, Chișinău, 2019. Editura Lexon-Prim. 516 p. Autor: Robert R. Denndorf. Evenimentul a fost găzduit de Sala Albastră a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.Institutul de Istorie și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice au organizat la 20 mai 2019 lansarea următoarelor volume:

  • Politica externă și diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari. Volumul I. Momente cruciale; Volumul II, România, factor activ în viața internațională. Coordonator: Ion M. ANGHEL, profesor universitar, doctor. Volume apărute la Editura Academiei Române (2018) în Colecția „Civilizația românească”, coordonată de acad. Victor SPINEI.
  • Ion M. ANGHEL, Tratatele de la Trianon și Paris din 1920: documentele prin care s-a consfințit înfăptuirea României Mari. Editura Academiei Oamenilor de Știință din România. București. 2018.

Lansarea a fost găzduită de Sala Mică a AȘM, adunând cercetători, diplomaţi şi cadre didactice.

Joi, 18 aprilie 2019, în Sala Mare a Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan”, (strada Academiei, 5A), Institutul de Istorie și Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” au organizat lansarea volumului omagial Istorie și cultură. In Honorem academician Andrei Eșanu. Coordonatori: Gheorghe Cojocaru, Igor Cereteu. Editor: Constantin Manolache, Chișinău, 2018, 780 p., manifestare prilejuită de împlinirea vârstei de 70 de ani de la naștere a academicianului Andrei Eșanu.

În cadrul manifestării, a fost vernisată expoziția de lucrări „Andrei Eșanu la 70 de ani” și au fost prezentate volumele:

Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Lumina cărții la români, București-Brăila, 2018, 657 p.
Valentina Eșanu, Marii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504), Chișinău, Editura Cartier, 2018, 448 p.

În această monografie de excepţie Vladimir Morozan a dezvoltat următoarele subiecte din istoria provinciei româneşti de la est de Prut: Particularităţile intrării Basarabiei în componenţa Rusiei; Organizarea conducerii administrative după anexarea Basarabiei la Rusia; Tentativele fără succes de a elabora codul civil regional; Organizarea organelor administrative ale conducerii în anii 1818–1830; Basarabia după promulgarea Regulamentului din 1828; Constituirea Obştii Nobililor din Basarabia; Elaborarea registrului genealogic al nobilimii; Drepturile unor grupuri sociale şi etnoconfesionale de a li se conferi statutul de nobil; Comisia de revizuire a activităţii Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia; Viţa nobilimii în anii de până la reforme; Viaţa societăţii nobiliare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; Societatea nobiliară la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea; Dreptul de proprietate funciară al nobililor şi folosirea pământului de către ei; Studiile şi activitatea publică a nobililor. Enumără în ordine cronologică toate familiile nobiliare din Basarabia, în privinţa fiecăreia expunând date biografice. Aceste informaţii de ordin biografic le completează în mod substanţial pe cele publicate de Gheorghe Bezviconi şi alţi cercetători.


La 6 septembrie 2018 a fost lansată cartea Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre Karl Marx, apărută la editura Cartea Românească. Evenimentul a fost organizat de Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie în cooperare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova, al Academiei Române.

Autorul cărții Ion Militaru, cercetător științific I la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” a vorbit despre geneza acestei cărți ca proiect intelectual și despre necesitatea lansării ei, mai ales într-o zonă care a fost mult mai marcată de urmele pașilor lui Marx, Lenin, decât în Vestul Europei.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC