Română

Programe de stat

08.812.07.01A Cantemireştii – o celebră dinastie din sec. XVII-XVIII (conducător academicianul Andrei Eşanu, 2008);

08.812.07.03A Dinastia Cantemir sec. XVII-XVIII. Bibliografie istorică universală (conducător doctor în istorie Igor Cereteu, 2008-2009);

08.812.07.05A „Creaţia epistolară a lui Dimitrie Cantemir (cercetare şi elaborarea unei monografii)” (conducător doctor în istorie Victor Ţvircun, 2008);

09.812.07.01A Patrimoniul politic şi cultural al Cantemireştilor (noi valorificări) (conducător acad. Andrei Eşanu, 2009-2010);

09.812.07.02 A Ţara Moldovei în timpul domniei lui Constantin Cantemir. Documente interne (1683-1693) (conducător, doctor în istorie Valentin Constantinov, 2009-2010).

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC