Română

Programe de stat

09.833.07.03 A Istoria Moldovei. Volumul III. Epoca modernă (conducător doctor în istorie Ion Jarcutchi, 2009-2010). Întrerupt concomitent cu suspendarea programului de stat.

09.833.07.04 A Istoria Moldovei. Volumul IV. Epoca contemporană (conducător doctor în istorie Gheorghe Cojocaru, 2009-2010). Întrerupt concomitent cu suspendarea programului de stat.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC