Română


Descarcă PDF


SUMAR
STUDII

Manuscrise şi activităţi culturale de la mănăstirea Dobruşa (sec. XVIII-XIX). Valentina Pelin

Deservirea socială a populaţiei rurale (anii 60-80 ai sec. XX). Leonid Bulmaga

Arhitectura cetăţii Soroca - un argument important în datarea fortăreţei. Tamara Nesterov

Faţă în faţă cu străinul. Imaginea celuilalt. Ţările Române la începutul secolului al XVII-lea. Valentin Constantinov

COMUNICĂRI

Implementarea reformei zemstvei în Basarabia: cadru juridic. Ludmila Coadă

Redescoperirea istoriei românilor nord-dunăreni din secolele al IX-lea şi al X-lea (cu date onomastice şi hidronimice). Vlad Ghimpu

Muzeul de Istorie, Istoria şi Publicul. Elena Ploşniţă

DOCUMENTAR

Documente inedite din secolul al XVIII-lea survenite din Polonia. Larisa Svetlicinaia, Lilia Zabolotnaia

Материалы, относящиеся к истории молдавских семей, которые уехали с Дмитрием Кантемиром в Россию. Цвиркун В.И

Testamentul Zoiţei Cerchez (Calmuţchi). Studiu de caz. Teodor Candu, Alina Felea

RECENZII

Mariana Hausleitner, Deutsche und Juden in Bessarabien 1814-1941. Zur Minderheitenpolitik Russlands und Großrumäniens. (Constantin Ungureanu)

Victor Ţvircun "Vitralii- Виражи", Editura Univers-Pedagogic, 2006, 276 p. (Lilia Zabolotnaia)

„Наука и общество", Парагон, Кишинэу, 2007, 333 р. (Leonid Bulmaga)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Conferinţa anuală a tinerilor cercetători

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC