Română

SUMAR
STUDII

Leonid BULMAGA.

Experimentul moldovenesc – cooperare intergospodarească în agricultură

Станислав КУЛЬЧИЦКИЙ.

Русская революция 1917 г.: деконструкция советского концепта

Constantin IORDAN.

Ofensiva Kominternului contra statelor Sud-Estului european şi reacţii în regiune (1924-1925)

Alina FELEA.

Ocolul, hotarul şi vatra oraşului Soroca

Наталья ПУШКАРЁВА.

Имущественные права женщин в XVIII - начале XIX в

Mariana ŞLAPAC.

The New Comparative Discipline

COMUNICĂRI

Елизавета КВИЛИНКОВА.

Исторические и этнографические источники по традиционной духовной культуре гагаузов

Gheorghe SOLTAN.

Răzeşii moşiei Drăsliceni: un studiu cronologic

Diana EŢCO.

Confruntări politice în Basarabia la început de secol XX

Angela LISNIC.

Locul Principatelor Dunărene în acţiunile politico-militare ale Marilor Puteri în războiul austro-ruso-turc din 1735-1739

Ион НЕГРЕЙ.

Восстание 1671-1672 гг. в Молдове. Причины и движущие силы

Наталья ДАРАДУР.

Перепись населения 2004 г. в Республике Молдова как источник исследования возрастно-половой структуры населения Гагаузии: итоги и демографические перспективы

DOCUMENTAR

Lilia ZABOLOTNAIA.

Consideraţii privind divorţul lui Alexandru cel Bun cu Ryngalla-Anna

Larisa SVETLICINÂI.

Documente inedite de la sfârşitul sec. al XVIII-lea privitoare la târgul Vadul Raşcov din judeţul Soroca

RECENZII

Demetrii Cantemir, Principis Moldaviae, Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae. Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei (A. Felea)

Ewa Kocój, Światynie +postacie + ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny w wyobraźeniah rumuńskih (A. Felea, L. Zabolotnaia)

Planşa „Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt" (V. Constantinov)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Al XXIII-lea simpozion naţional de istorie şi retrologie agrară (T. Ciobanu)

Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarism, 14-18 iulie 2007 (A. Felea)

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC