Română

Descarcă PDF


SUMAR

STUDII

Gh. COJOCARU.

S-a întîlnit oare Pan Halippa cu Lenin la Petrograd în 1917? (Notiţe pe marginea participării unui reprezentant al Basarabiei la Congresul I General al Sovietelor

Г. СУРДОКАЙТЕ.

Крест - каравик в Литве. Происхождение, развитие, обычаи

Е. CERNENCHI.

Un incident diplomatic moldo-rus în timpul domniei lui Ştefan cel Mare

H. Д. РУССЕВ.

«В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ БЛАГИХ ДЕЛ»

V. CONSTANTINOV.

Alianţe dinastice în Ţara Moldovei după domniile lui Radu Mihnea

L. BULMAGA.

Starea social-economică a statului moldovenesc către mijlocul anilor '40 ai sec. XX

В. Я. ГРОСУЛ.

Византизм Константина Леонтьева

COMUNICĂRI

I. XENOFONTOV.

Istoria recentă şi istoria orală. Perspective de abordare

В. СТЕПАНОВ.

Этнополитические процессы в молдавском постсоветском сообществе

Е. ГАПИОНОК.

Агитационно-пропагандистские акции коминтерна в связи со всеобщей стачкой горняков Великобритании в 1926 году

S. PURICE.

Influenţele occidentale în pictura murală a Moldovei în a doua jumătate a secolului al XV-lea

DOCUMENTAR

В. ЦВИРКУН.

Похищение из Константинополя. Из истории взаимоотношений Антиоха и Димитрия Кантемиров

RECENZII

S. TABUNCIC.

Interstitio East European Review of Historical Antropology

I. CERETEU.

„Epoca lui Ştefan cel Mare" de Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. Oameni, destine şi fapte

В. ЦАРАНОВ.

Заметки о сборнике документов: И. П. Калин.. Годы борьбы и созидания. Республика Молдова была, есть и будет!

I. CERETEU.

O valoroasă contribuţie istoriografică privind tipăriturile bisericeşti

L. BULMAGA.

Probleme ale Istoriei Moldovei

A. ROŞCA.

Moldova şi moldovenii de Petru Lucinschi

A. ZUBCO.

Anuarul „Analecta Catholica''

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

V. BÎRLÂDEANU.

Istorie şi memorie colectivă în sud-estul Europei: Dileme ale implicării discursului politic

A. FELEA.

Simpozionul ştiinţific «Comunitatea popoarelor şi culturilor. În lumea relaţiilor polono-române»

A. FELEA.

Conferinţa internaţională "Od armii computowej do narodowwwejiv"

IN MEMORIAM

B. ЦАРАНОВ.

Штрихи к портрету Павла Васильевича Советова

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC