Română
CUPRINS

Sergiu Bacalov, Cuvânt înainte

Sergiu Bacalov, Tangenţe moldoveneşti în istoria neamului Drăculeştilor. Metode de utilizare practică a unor pagini din istoria naţională (cazul raionului Leova)

Valentin Constantinov, Ideologia politică reflectată în diplomatica actelor medievale româneşti

Iulian Pruteanu-Isăcescu, Martin Luther şi evreii. Anii toleranţei (1514-1535)

Eugen Cernenchi, Un document privind relaţiile lui Petru Rareş cu Hanatul din Crimeea (1537)

Victor Damian, Rolul căzăcimii ucrainene în istoria politică a Ţării Moldovei (a doua jumătate a secolului al XVI-lea -- începutul anilor 80 a secolului al XVII-lea 

Teodor Candu, Serdarii de Orhei de la sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea: Darie Donici

Alexandru Pânzar, O spiţă de neam din 1819 a boierilor Şeptelici. Câteva consideraţii despre cum se alcătuiau spiţele de neam în Divanul Domnesc

Tudor Ciobanu, Contribuţii documentare privitoare la administraţia locală din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Marin Gherman, Aspectul politic al fenomenului politic de imperiu în istoria Bucovinei Habsburgice

Valeriu Harabara, Politica autorităţilor ţariste faţă de refugiaţii greci din Basarabia în anii 1821-1829

Akop Muradean, Participarea poporului armean în Războiul Crimeii (1853-1856)

Diana Eţco, Unele consideraţii privind înfiinţarea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia şi a şcolilor primare parohiale conform Regulamentului din 1836

Elena Cojocari, Natalia Belgrad, Delincventa în Basarabia în perioada ţaristă - cauze şi efecte

Sergiu Tabuncic, Monumente arheologice şi istorice dintre Prut şi Nistru în însemnările lui Zamfir Arbore din Dicţionarul geografic al Basarabiei (a. 1904)

Lucian-Valeriu Lefter, Oameni şi mărturii înaintea judecătorului. Cronica întâmplărilor din 1907 într-un târg moldovenesc

Diana Caşu, Problema femeii în ideologia şi propaganda comunistă. Consideraţii preliminare

Dorin Lozovanu, Răspândirea şi identitatea Meglenoromânilor

Cezar Arama, Integrarea judeţului Bălţi în structura administrativă a României 1918-1925

Oleg Kupcik, Participarea RSSU în politica externă sovietică în contextul formării URSS (1922-1923) / Участие УССР в советской внешней политике в контексте создания СССР (1922 — 1923 гг.)

Victor Krupina, Imaginea administraţiei centrale şi locale în conştiinţa populaţiei Ucrainei (a doua jumătate a anilor 1940 - mijlocul anilor 1950) / Образ центральноi та micцeвoi влади в свiдомостi населения Украiни (друга половина 1940-х - середина 1950-х рокiв)

Ruslan Şevcenco, Evoluţia sistemului politic al RSSM în 1957-1961

Marius Târâţă, Aspecte ale instituirii sărbătorilor revoluţionare sovietice. Preliminarii teoretice

Andrei Fortuna, Evoluţia orientărilor geopolitice ale Republicii Moldova (1991-1995)

RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE

Ion Xenofontov, Revista Militară. Studii de securitate şi apărare

Ion Xenofontov, Itinerarul profesorului Pavel Cocârlă în Arborele cunoştinţelor

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC