Română
CUPRINS

Sergiu TABUNCIC. Habitatul rural din Ţara Moldovei în secolele XIV-XV: dimensiuni economice (cu observaţii speciale asupra arealului dintre Prut şi Nistru) (II)

Sergiu BACALOV. Boierimea Ţării Moldovei la începutul epocii moderne (secolul al XVII-lea-începutul secolului al XVIII-lea) (II)

Vladimir ŢARANOV. Renaşterea şi evoluţia statalităţii moldoveneşti

Igor CAŞU. Teroarea stalinistă în Moldova sovietică (II)

Anatol ŢĂRANU. Din istoria participării Rusiei în geneza şi reglementarea conflictului în raioanele de est ale Republicii Moldova

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC. Probleme de cultură în Republica Moldova. Evoluţia teatrului şi a artei teatrale între „reflecţii şi contraste"

Leonid BULMAGA. Consideraţiuni cu privire la cauzele foametei din anii 1946-1947(II)

COMUNICĂRl

Eugen CERNENCHI. Organizarea activităţii diplomatice a Ţării Moldovei în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea (în opera lui Dimitrie Cantemir)

Veaceslav CIORBĂ. Politica regimului totalitar comunist faţă de clerul Bisericii Ortodoxe din RSS Moldovenească (1944-1989)

Ovidiu TURTUREANU. Diferenţiere socială şi conflictul social în societatea sovietică

Diana EŢCO. Unele aspecte şi probleme ale instruirii teologice din Basarabia (a doua jum. a sec. al XIX-lea)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Marius TĂRÂŢĂ. Conferinţa ştiinţifică „Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (27 august 1991): semnificaţii, obiective, realizări", 26 august, 2010 Chişinău

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC