Română
CUPRINS
STUDII

Obârşia şi familia lui Luca Arbure in lumina unor izvoare inedite. Andrei EŞANU, Valentina EŞANU

Memoria colectivă şi practicile memoriei în Republica Moldova: o perspectivă de cercetare istorică. Virgiliu BÂRLĂDEANU. Ludmila COJOCARI.

Neamul boieresc al Năculeştiior în Ţara Moldovei în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea. Sergiu BACALOV

«Румынское направление» российской военной разведки (1900-1908 гг.). Артём А. УЛУНЯН

Религиозно-нравственная концепция права B.C. Соловьева. Л.Л. БОЧКОВ.

DOCUMENTAR

Documente privitoare la cioclii din Moldova pruto-nistreană (sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XlX-lea). Teodor CANDU

COMUNICĂRI

Head of the Polish General Staff Visiting Romania in 1930. Magdalena STRYKIER

Работа Агитпропа Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала по подготовке пропагандистских кадров зарубежных компартий (1920-1928 гг.). Елена ГАПИОНОК

Молдавская АССР. О. С. ГАЛУЩЕНКО

Interviul - valenţă а democratizării discursului istoriei recente. Ion XENOFONTOV

RECENZII

Dinastia Cantemireştilor (secolele XVII-XVIII). Coord., red. şt. acad. A. Eşanu. Valentina Eşanu.

Confesiune şi căsătorie în spaţiul românesc. Sec. XVII-XXI. Studii de demografie istorică. Coord. Corneliu Pădurean. T. Ciobanu

Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787-1800). Volumul XI. (realizatori Larisa Svetlicinii, acad. Demir Dragnev şi Eugenia Bociarov). Florin Marinescu

Creştinismul pe înţelesul tuturor. Autor Nicolae Fustei. Diana Sofian, Lilia Zabolotnaia

Concubinage, illegitimacy and morality on the Romanian territory between the 17th and 20th century. Editors loan Bolovan, Corneliu Pădurean. Alina Felea

însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus editat de I.Caproţu şiE. Chiaburu. Volumul I (1429-1750), Iaşi: 2008 XXX+665 p.; volumul II (1751-1795), Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 2008 XXIV + 667 p; volumul III (1796-1828), Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 2009, XXIV+750p.  Igor Cereteu

Istoriografia separatismului transnistrean. Autor Lidia Prisac. Marius Tărăţă

IN MEMORIAM

Член-корреспондент AHM Кирилл Стратиевский (1929-2007).

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC