Română
CUPRINS
STUDII

Moldova, Caifa şi Veneţia Ia mijlocul lui 1470: Modele maritime şi financiare şi aşezările ultimelor cruciade. Alexandru SIMON

Activitatea neamului Bouleştilor în Ţara Moldovei în secolul al XVII-lea. Sergiu BACALOV

Circulaţie de carte şi schimb de valori în Ţara Moldovei în secolele XVII-XIX. Igor CERETEU

Unităţile militare moldoveneşti în anii Războiului de Nord. Vladislav GROSUL

Mihalcea HÂNCU - boier şi dregător al Ţării Moldovei şi ctitor de mănăstire. Alexei AGACHI, Lidia MOLDOVAN

Declanşarea luptei pentru limba maternă şi alfabetul latin în Basarabia în anul 1917. Valeriu POPOVSCHI

Rolul jucat de organizaţia clandestină bolşevică din Basarabia la afilierea Partidului Comunist din România la Internaţionala Comunistă. Gheorghe COJOCARU

Antrenarea colectivelor de artişti amatori din RSSM în opera de îndoctrinare politică a populaţiei (anii 60-70 ai secolului al XX-lea). Gheorghe NICOLAEV

COMUNICĂRI

Contribuţia Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni la dezvoltarea tiparului. Nicolae FUŞTEI

Viaţa şi activitatea literară a arhimandritului Andronic (POPOVICI). Eugen ONICOV

Relicvele populaţiei albaneze creştine din Karabah în secolele V-XIX. Ulvia Gadjieva

Aservirea învăţământului istoric superior din URSS intereselor politice. Valeriu COZMA, Adrian DOLGHI

Un oraş dispărut - târgul medieval Ţuţora. Vasile IUCAL

DOCUMENTAR

Istoria unei scrisori a lui Dimitrie Cantemir. Victor ŢVIRCUN

RECENZII. PREZENTĂRI DE CARTE

Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (sec. V-XII) de Gheorghe POSTICĂ. Bucureşti, 2007. Andrei EŞANU

Wisnioweccy. Monografia rod de Ilona CZAMANSKA, Poznan, 2007. Lilia ZABOLOTNAIA

Istoria Studiilor Româno-slave. De la începuturi până la Primul Război Mondial de Radu MÂRZA, Cluj-Napoca, 2008. Marius TÂRÂŢĂ

Moldova în a doua jumătate a sec. al XX-lea. Aspecte ale vieţii social-economice de Leonid Bulmaga. Chişinău, 2009. Vladimir ŢARANOV

Zemstva Basarabiei Aspecte istorico-juridice de Ludmila Coadă. Chişinău, 2009. Dinu POŞTARENCU

VIATA ŞTIINŢIFICĂ

A V-a Reuniune a directorilor Institutelor de Istorie din CSI „Statutul statal-juridic al republicilor sovietice: general şi particular. L. ZABOLOTNAIA, A. FELEA, V. BÂRLĂDEANU

Experienţele Germaniei în cadrul unificării celor două sisteme de drept şi justiţiare diferite. Matthias WECKERLING

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC