Română
CUPRINS
STUDII

Demir DRAGNEV.

Constituirea şi afirmarea statului medieval la est de Carpaţi (consideraţii istoriografice).

Sergiu TABUNCIC.

Habitatul rural din Ţara Moldovei în secolele XIV-XV: dimensiuni economice (cu observaţii speciale asupra arealului dintre Prut şi Nistru) (I)

Sergiu BACALOV.

Boierimea Ţării Moldovei la începutul epocii moderne (secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea) (I)

Valentin CONSTANTINOV.

Opţiuni politice, sociale şi culturale în Ţara Moldovei la începutul secolului al XVII-lea

Dinu POŞTARENCU.

Dinamica populaţiei urbane a Basarabiei (1850-începutul secolului al XX-lea)

Vladislav GROSUL.

Pacea de la Adrianopol din 1929 şi Principatele Moldova şi Valahia

Igor CAŞU.

Teroarea stalinistă în Moldova sovietică

POLEMICI

Leonid BULMAGA.

Consideraţiuni cu privire la cauzele foametei din anii 1946-1947(1)

COMUNICĂRI

Nicolae FUŞTEI.

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi Filiala Chişinău a Societăţii Biblice Ruse

Elena NEGRU.

Formarea RASSM şi evoluţia ei social-economică

RECENZII. PREZENTĂRI DE CARTE

Ion XENOFONTOV

Ciobanu Vitalie Militarii basarabeni. 1917-1918: Studiu şi documente. Chişinău. „Bons Offices " SRL, 2010. 240 p.

VIATA ŞTIINŢIFICĂ

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC.

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Republica Moldova în „sistemul-lume" contemporan: evoluţii şi perspective, 2-3 iunie, 2010, Chişinău

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC