Română
CUPRINS
COMUNICĂRI

Contribuţii la istoria demografică a Ţării Moldovei (a doua jumătate a secolului al XIV-lea - secolul al XVII-lea). Sergiu TABUNCIC

Consideraţii privind administraţia m Ţara Moldovei în epoca medievală. Serdăria de Orhei-Lăpuşna. Teodor CANDU

Locul reprezentanţilor micilor neamuri boiereşti în sistemul administrativ Ţării Moldovei în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea (ţinuturile Lăpuşna, Orhei şi Soroca). Sergiu BACALOV

Particularităţile administrării de stat ruse a judeţelor multietnice din regiunea Bolgii de mijloc (pe exemplul Republicii Marii El) în secolul al XVIII-lea. Eugen CUZMN

Instituirea administraţiei speciale a oraşului Ismail şi comerţul Basarabiei prin porturile dunărene în anii 30 - 50 ai secolului al XIX-lea. Valentin TOMULEŢ

Consideraţii privind instituţiile administraţiei locale din Basarabia reflectate în actele legislative ruseşti din anii 1812-1837. Silvia BARCARU

Comitetul Provizoriu Regional al Basarabiei (1816-1818). Dinu POŞTARENCU

Reflexii istoriografice asupra lichidării autonomiei regiunii Basarabia la 1828 şi manifestările nobilimii locale. Lucia ARGINT

Cu privire la rolul poliţiei în administrarea oraşelor din Basarabia în perioada de până la reformă (1812 - 1970). Mihail BELOUSIUC

Între „Vulturul Alb" şi „Steaua Roşie": războiul polono-sovietic (25 aprilie - 10 octombrie 1920) şi poziţia guvernului României. Daniel HRENCIUC

Locul sovietelor săteşti şi orăşeneşti în sistemul administrativ de comandă din URSS. Adrian DOLGHI

Schimbări cantitative şi calitative în nomenclatura Ucrainei Sovietice în anii 1945 - 1953. Victor KRUPÂNA

IUGOSLAVIA - formula destrămării. Evoluţia schimbărilor teritorial-administrative şi social-politice (anii 90 ai secolului al XX-lea). Lilia ZABOLOTNAIA, Anna BARBACARI

Reformarea organizării teritoriale în Ucraina, Belarus şi Moldova în anii 1990- 2000: discuţii, proiecte, rezultate. Alecsandr ANDROŞCIUC

DOCUMENTAR

Un izvod de moii din Basarabia întocmit în februarie 1814. Tudor CIOBANU

Câteva documente privind ispravnicii în Basarabia (1816-1818). Alina FELEA

Unele aspecte din istorie creării instituţiilor autoadministrării locale în Chişinău (1812 - 1818). Veronica MELINTE, Eugen CERNENCHI

RECENZII. PREZENTĂRI DE CARTE

Ţara Românească şi Ţara Moldovei în timpul domniilor lui Radu Mihnea de Valentin Constantinov, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2007. Sergiu BACALOV

VIATA ŞTIINŢIFICĂ

Noi proiecte de construcţie a naţiunii în sud-estul Europei: Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova şi Muntenegru. O abordare comparativă. Virgiliu BÂRLĂDEANU, Ludmila COJOCARI

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC