Română

Proiecte instituţionale

Pagina 14 din 15 Toate paginile

Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2013

Monografii:

POPOVSCHI, V. Biroul de  organizare a Sfatului Ţării. 27 octombrie – 21 noiembrie 1917. Studiu şi documente. Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Ch.: Pontos, 2013. 224 p. ISBN 978-9975-51-495-8

POŞTARENCU, D. Vertiujeni, un sat din valea Nistrului, Ch.: Elan Poligraf, 2013, 232 p.  ISBN 978-9975-66-363-2

Culegeri de studii şi documente:

CONSTANTIN, I.; NEGREI, I. Pantelimon Halippa, Apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale, Ch.: Notograf Prim, 2013, 736 p. ISBN 978 – 9975 – 4270 - 0 - 5

NEGRU, E; NEGRU, Gh. ,,Cursul deosebit al României” şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice ale PCM împotriva României (1965-1989). Studiu şi documente, vol. 1, 1965-1975, Ch.: CEP USM,  2013, 616 p. ISBN 978-9975-71-341-2

Lucrări didactice (naţionale):

Elena Cojocari, Rezumate la Istorie. Pregătire pentru BAC 2013, Chişinău, Teo-Educaţional, 2013, 160 p. ISBN 978-9975-116-04-6

NEGREI, V.; NEGREI, I. Hărți de contur la Istoria Românilor și Istoria Universală, clasa a VIII-a, Epoca modernă (mijlocul sec. al XIX-lea), Editura „Civitas”, Ch.: Tipografia, Arva color, 2013, 24 p. ISBN 978-9975-4499-3-9

NEGREI, V.; NEGREI, I. Hărţi de contur la Istoria Românilor şi Universală, clasa a IX-a, Epoca contemporană, Editura „Civitas”, Ch.: Tipografia Arva color, 2013, 24 p. ISBN 978-9975-4443-0-9.

Articole editate în reviste din străinătate:

EMILCIUC, A; TOMULEŢ, V. Un document inedit despre măsurile guvernului rus de contracarare a concurenţei porturilor Galaţi şi Brăila în favoarea comerţului prin portul Odessa (1838). Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Seria 19, Istorie, tom XI, 2012, p. 55-75 ISSN 1583 7181

NEGRU, E; NEGRU, GH. ,,Cursul deosebit” al României şi campaniile de suprimare a presei româneşti în RSS Moldovenească. Analele Universităţii din Craiova, Seria Comunicare, An II, nr. 1-2 (3-4), 2012, p.141-156, ISSN 2247-1499 ISSN-L=2247-1499

POŞTARENCU, D. Licitaţie de carte la Iaşi, în 1809. Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, Iaşi, Editura Junimea, 2012, p. 38-46. ISSN 2066-7469

POŞTARENCU, D. Registre parohiale de stare civilă, introduse în Principatul Moldovei şi Ţara Românească în timpul războiului ruso-turc (1806-1812). Historia (Bucureşti), nr. 132, ianuarie 2013, p. 40-43. ISSN 1582-7968

POŞTARENCU, D. De teama represaliilor otomane, 40 000 de oameni din Principatul Moldovei se refugiază în Basarabia. Historia” (Bucureşti), nr. 133, februarie 2013, p. 32-38. ISSN 1582-7968

UNGUREANU, C, Gimnaziul de Stat din Rădăuţi (1872-1918). Analele Bucovinei, anul XX, 1/2013, Bucureşti-Rădăuţi, p. 107-135,  ISSN 1221-9975.

Articole din reviste naţionale:

Categoria B:

NEGREI, I. Declaraţia de la Chişinău a unui grup de intelectuali din “toate ţările române”. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 116-121. ISSN 1857-2022.

NEGRU, Gh. Culisele publicării ziarului „Moldovanul”. Corespondenţa secretă a guvernatorului Basarabiei cu înalţii demnitari ai Imperiului Rus (1906-1908). Anuarul Institutului de Istorie. 2013,  ISBN 978-9975-4078-6-1. 

POPOVSCHI, V. Încă o serie de documente inedite despre Biroul de organizare a Sfatului Ţării. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 122-132. ISSN 1857-2022.

POPOVSCHI, V.  Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţionale din Basarabia. Ediţie îngrijită de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru. – Bucureşti, 2012. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 133-135. ISSN 1857-2022

POŞTARENCU, D. Completări şi precizări biografice referitoare la Ioan Pelivan. Tyragetia, Serie nouă, 2013, vol. VII [XXII], nr. 2, p. 203-213 ISSN 1857-0240

POŞTARENCU, D. Vladimir Bodeco (145 ani de la naştere). Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 110-115. ISSN 1857-2022.

POŞTARENCU, D. Primele atestări documentare ale localităţilor Palatina, Cernoleuca, Cigârleni, Făleşti, Rezeni, Ţăhnăuţi. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 2, 103-124. ISSN 1857-2022.

UNGUREANU, C. Unirea Bucovinei cu România în 1918. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 26-48. ISSN 1857-2022.

UNGUREANU, C. Populaţia localităţilor din Sud-Estul regiunilor Odesa (sudul Basarabiei) în 2001. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 26-48. ISSN 1857-2022.

Categoria C:

POŞTARENCU, D. Dinamica populaţiei Basarabiei în perioada ţaristă. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept 2011, 2012, p. 116-135. ISBN 978-9975-4078-6-1

POŞTARENCU, D. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia. Limba română, 2013, nr. 1-4, p. 219-232. ISSN 0235-9111.

UNGUREANU, C. Şcolile reale din Bucovina. Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4 (92), Chişinău 2012, p. 9-29 ISSN 1857-2022.

UNGUREANU, C Gimnaziile din Bucovina, în Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept, Chişinău 2012, p. 147-177, ISBN 978-9975-4078-6-1.

Articole din alte reviste naţionale:

AGACHI, A. Academicianul Alexandru Moşanu şi noua istoriografie românească din Republica Moldova, în: Destin Românesc, Revistă de istorie şi cultură, Ediţie specială, 2012, nr. 5-6 (81-82), p.142-148 ISSN 1857-1964.

EMILCIUC, A. Carte vest-europeană în colecţiile Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei: diversitate tematică şi semnificaţii istorico-juridice (1714–1918). În: Buletinul Ştiinţific al Tinerilor Istorici. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători. Serie Nouă, I (VI), Chişinău, 2012, p. 164-171 ISBN 978-9975-4387-0-4.

NEGRU, Gh. „Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei (a doua jumătate a anilor’60 ai sec.XX), în: Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură, Serie nouă, 2012, nr. 4 (80), p. 64-75 ISSN 1857-1964.

NEGRU, Gh. Profesorul Alexandru Moşanu în vizorul KGB, în: Destin Românesc, Revistă de istorie şi cultură, Ediţie specială, 2012, nr. 5-6 (81-82), p.172-175 ISSN 1857-1964.

UNGUREANU, C. Populaţia raioanelor de est ale Republicii Moldova în 1989 şi 2004 (evoluţie etnică), în Destin Românesc, serie nouă, an VII (XIX), nr. 4, Chişinău 2012, p. 86-107, (1,2 c.a.) – ISSN 1857-1964.

NEGREI, I. Mari patrioţi basarabeni întemniţaţi la închisoarea din Sighet în revista Oameni, Locuri, Destine, Periodic de istorie și cultură, nr. 3-4 , Edineț, 2012, p. 86-104. ISSN 1857-4963.

POŞTARENCU, D. Dinastia de preoţi Laşcu (Laşcov). Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, 2012, vol. II, nr. 3, p. 273-277. ISSN 1857-3843.

POŞTARENCU, D. Din activitatea episcopului Nicodim Munteanu ca locţiitor de arhiepiscop al Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (1918-1919). Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013), Chişinău, 2013, p. 142-146. ISBN 978-9975-4496-4-9.

Articole în culegeri naţionale:

AGACHI, A. Mânăstirea Hâncu,. În: Mănăstiri și schituri din Republica Moldova Chişinău, Studii Enciclopedice, 2013, p.

EŢCO, D. Opinia publica internationala si condamnarea actului de la 16 mai 1812. În Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextual integrarii europene, editia a VI-a, Chisinau, 2012, p.45-47. ISSN 1857-1999. Isbn 978-9975-4002-5-1.

EŢCO, D. Mănăstirile din Moldova- vechi centre de cultura si spiritualitate romaneasca. În: Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextual integrarii europene, editia a VI-a, Chisinau, 2012, p.30-34. ISSN 1857-1999. ISBN 978-9975-4002-5-1.

EŢCO, D. Presa timpului despre evenimentul de la 1912. În: Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, Chişinău, Pontos, 2012, p.171-175 ISBN 978-9975-51-350-0

NEGREI, I. Mănăstirea Curchi. În: Mănăstiri și schituri din Republica Moldova, Chişinău, Studii Enciclopedice, 2013, p.

NEGREI, I. Mănăstirea Noul Neamț. În: Mănăstiri și schituri din Republica Moldova, Chişinău, Studii Enciclopedice, 2013, p.

NEGRU, GH. Mişcarea naţională din Basarabia şi legăturile ei cu România în vizorul poliţiei secrete a Imperiului Rus (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea). Documente inedite. În: Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, Chişinău, Pontos, 2012, p.261-272 ISBN 978-9975-51-350-0

NEGRU, GH. Mişcarea naţională în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. În Deputatul în Sfatului Ţării Andrei Găină – unificator de Ţară (Materialele conferinţei ştiinţifice „Oameni de seamă de pe valea Răutului. Andrei Găină – unificator de Ţară”. Chiţcani, 26 octombrie 2010). Resp. ed. B. GĂINĂ. Ch., 2013, p. ISBN 978-9975-4476-7-6

POPOVSCHI, V. Pantelimon Halippa şi Ion Buzdugan – personalităţi polivalente. În Deputatul în Sfatului Ţării Andrei Găină – unificator de Ţară (Materialele conferinţei ştiinţifice „Oameni de seamă de pe valea Răutului. Andrei Găină – unificator de Ţară”. Chiţcani, 26 octombrie 2010). Resp. ed. B. GĂINĂ. Ch., 2013, p. 142-151. ISBN 978-9975-4476-7-6.

POŞTARENCU, D. Regulamentul privind organizarea regiunii Basarabia din 1818 şi eşuarea aplicării lui. În: Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, Chişinău, Pontos, 2012, p. 83-96 ISBN 978-9975-51-350-0

POŞTARENCU, D. Moşierii Ţanco-Chilcic, în „България: метрополия и диаспора”, Chişinău, S.Ş.B., 2013, p. 131-136 ISBN 978-9975-9577-2-4.

Articole în culegeri internaţionale:

NEGRU, GH. Ziarul „Moldovanul” (1907-1908) – o publicaţie controversată. În: Jurnalismul o preocupare a elitei. Studii şi cercetări de istorie a presei (coordonatori: Răduţ Bîlbîe, Florin Şperlea, Mihaela Teodor), Bucureşti, Tritonic, 2013, p. 325-336 ISBN:978-6068536-78-1.

POŞTARENCU, D. Sub regimul lui I.M. Harting. În: Marea Neagră în contextul ascensiunii Marilor Puteri Europene (secolele XIX-XX), Constanţa, Editura Muzeului Marinei Române, 2012, p. 33-92 ISBN 978-606-8305-00-4.

UNGUREANU, C. Gimnaziul Ortodox din Suceava (1860-1918). În: Crezul istoriei. In honorem prof. univ. dr. Mihai Iacobescu la 75 de ani, coordonatori Ştefan Purici, Dumitru Vitcu, Iaşi 2013, p. 533-554 ISBN 978-973-37-1694-5.

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (internaţionale):

EMILCIUC, A. Răspândirea culturii cartofului în Basarabia (anii ‘40-‘50 ai secolului al XIX-lea. În: SIRAR – trecut, prezent şi viitor”. Lucrări ştiinţifice publicate cu ocazia celui de al XXIV-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară din România (Iaşi, 26-28 iunie 2013). Iaşi: Terra Nostra, 2013,  p.88-97 ISBN 978-606-623-026-1.

EMILCIUC, A. Răspândirea culturii cartofului în Basarabia (anii ‘40-‘50 ai secolului al XIX-lea. În: Istorie şi retrologie agrară: rezumate/ coord.: Valentin Mihai Bohatereţ. Iaşi: Terra Nostra, 2013, p. 29-30 ISBN 978-606-623-027-8. (Rezumat).

EŢCO, D. Învăţarea limbii române în şcolile din Basarabia. În: C. Manolache, Cine uită nu merită. Însemnări, rezumate şi extrase. Cursurile de vară 2012, Universitatea Nicolae Iorga, Vălenii de Munte, Ploeşti, Editura Libertas, 2013, pp.70-75.

NEGRU, GH. Limba română şi politica de rusificare în Basarabia. În: C. Manolache, Cine uită nu merită. Însemnări, rezumate şi extrase. Cursurile de vară 2012, Universitatea Nicolae Iorga, Vălenii de Munte, Ploeşti, Editura Libertas, 2013, pp.66-69.

Articole științifico-populare:

EŢCO, D. Mitropolitul Basarabiei Gavriil Banulescu-Bodoni, in Literatura si Arta, 25 iulie, Chisinau, p.7.

EŢCO, D. Preacuviosul Daniil Sihastrul, in Curierul Ortodox, nr.2, 2013, p.3. ( organ de presa trimestrial)

NEGREI, I. Stela comemorativă Pan Halippa de la Chişinău, în Literatura şi Arta, nr. 12 (3535, 21 martie 2013, p. 2

NEGREI, I. Un proiect nerealizat la Chișinău: Monumentul Unirii Basarabiei cu România în Jurnal de Chișinău, marți, 26 martie 2013, p. 21.

NEGREI, I. S.O.S. Cimitirul Eroilor din Chişinău, (coautor – col. (r.) Constantin Chiper) în Revista Eroică. Revistă de cultură şi educaţie patriotică, de cinstire a eroilor neamului, Bucureşti, anul XV, 2012, nr. 2 (45), p. 49-51.

NEGREI, I. Amintirile lui Pan Halippa, elev la Şcoala Spirituală din Edineţ în Oameni, Locuri, Destine, Periodic de istorie și cultură, nr. 3-4,, Edineţ, 2012, p. 51-62.

NEGREI, I. Mitropolia Moldovei este o consecință a ocupației politice, Jurnal de Chișinău, Marți, 23 iulie 2013, p. 21;

Articole publicate în presa electronică

NEGRU, GH. Două iniţiative necunoscute ale lui Leonid Brejnev privind continuarea deportărilor din 5-6 iulie 1949 din RSSM, în: politicon.md Ediţie de analiză şi consultanţă

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC