Română

Proiecte instituţionale

Pagina 15 din 15 Toate paginile

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2013

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a R. Moldova, beneficiarii rezultatelor.

Rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul acestui proiect de către membrii lui reprezintă o abordare modernă a unei tematici puţin sau deloc elucidată în istoriografia românească. În procesul cercetărilor, membrii proiectului au căutat să utilizeze cele mai moderne metode de investigare pentru scrierea compartimentelor de plan. Rezultatele muncii efectuate pe durata acestui an vor putea fi exploatate în cadrul elaborării unor cursuri de prelegeri universitare. Cercetările efectuate constituie o pistă favorabilă pentru extinderea arealului de investigaţie şi pentru aprofundarea elucidării multiplelor aspecte din cadrul proiectului instituţional. Pe durata primului an au fost înregistrate performanţe în reevaluarea unor probleme cardinale din istoria Basarabiei cum ar fi: semnificaţia regimului autonom al Basarabiei în perioada 1812-1828, fiind combătute unele clişee ale istoriografiei sovietice în abordarea acestei problematici, evoluţiile demografice în spaţiul rural al Basarabiei în perioada ocupaţiei imperiale ruse, temă deloc cercetată până în prezent în istoriografia românească; o interpretare inedită a evoluţiilor social-culturale în sânul clerului ortodox basarabean, publicistica basarabeană românească ca formă de manifestare şi rezistenţă a mişcării naţionale a românilor basarabeni sub ocupaţie rusă.

I. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte), 2011

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC