Română

Proiecte instituţionale

Pagina 11 din 15 Toate paginile

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2012

În anul 2012 au fost elaborate şi publicate o monografie, mai multe culegeri de documente, un număr impunător de articole care pun în circulaţie informaţii şi date noi, contribuie la valorificarea unor teme necercetate sau mai puţin cercetate. În acelaşi timp, au fost propuse abordări noi care fie că dezavuează clişeele şi mistificările istoriografiei oficiale ţariste şi sovietice, contribuind la înţelegerea esenţei autoritariste a regimului ţarist, fie că amplifică valoarea teoretică şi euristică a concepţiilor contemporane referitoare la istoria modernă a Basarabiei şi, în general, la politica culturală şi naţională a Imperiului Rus. În definitiv, aceste lucrări sunt indispensabile nu doar pentru cunoaşterea evoluţiei noastre, ci şi pentru înţelegerea profilului nostru lingvistic, cultural şi identitar contemporan, pentru elaborarea strategiilor de reformă şi dezvoltare socială, culturală şi politică a societăţii.

Rezultatele căpătate de cercetători în 2012 au fost analizate, citate, preluate, traduse de presa periodică scrisă şi electronică din Republica Moldova, România, SUA, au fost utilizate la scrierea unor monografii şi lucrări de sinteză. Ultimul fapt vorbeşte nu doar de un impact imediat şi superficial (simpla preluare şi utilizare a unor informaţii noi), ci şi de un impact social în profunzime (atunci când datele noi sunt prezente în manuale, lucrări de sinteză, dicţionare). În cele din urmă, dacă există voinţă politică şi un mecanism social adecvat, noile date furnizate de către istorici devin treptat un bun comun al întregii societăţi de care beneficiază toate categoriile sociale.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC