Română

Întruniri ştiinţificeInstitutul de Istorie a organizat la 14 decembrie 2018 Workshop-ul DIPLOMAȚIA ROMÂNEASCĂ ȘI „CHESTIUNEA BASARABIEI” (1878-1940), cu participarea istoricilor de la Iaşi şi Chişinău. Evenimentul a fost găzduit de Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. În cadrul manifestării ştiinţifice discuţiile s-au axat pe următoarele comunicări : Emigrația românească și chestiunea Basarabiei în timpul Războiului Crimeii (Cercetător șt.dr. Eugen-Tudor Sclifos), Diplomații români și chestiunea Basarabiei la finele secolului XIX (Lect. univ. dr. Adrian-Bogdan Ceobanu), Conferința româno-sovietică de la Viena din 1924 (Conf. dr. hab. Gheorghe Cojocaru), Diplomația românească și problema recunoașterii Unirii Basarabiei de către SUA (1930-1933) (Cercetător șt. dr. Mihai Țurcanu), Reluarea relațiilor diplomatice româno-sovietice (1934) și chestiunea Basarabiei în discuțiile dintre N. Titulescu și M. Litvinov (Conf. dr. Octavian Țîcu), Alexandru Cretzianu și chestiunea Basarabiei (Lect. univ. dr. Adrian Vițalaru).În perioada 26-28 octombrie 2018, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa a găzduit lucrările simpozionului ”Marea Unire de la Marea Neagră”, o manifestare ştiinţifică de amploare ce face parte din suita de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri şi celor 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România. Simpozionul a adunat peste 100 de cercetători din domeniul istoriei din România, Republica Moldova şi Ucraina.Institutul de Istorie și Biblioteca Națională a Republicii Moldova au organizat la 20 septembrie 2018 Conferința științifică "Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate (330 ani de la tipărirea Bibliei în limba română)", care a fost găzduită de Muzeul Cărții din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. În programul conferinţei s-au înscris cu comunicări opt cercetători ştiinţifici, care au abordat diverse subiecte ce ţin de istoria cărţii ecleziastice în spaţiul românesc.Universitatea Babeș-Bolyai în colaborare cu Academia Română – Centrul de Studii Transilvane și cu Institutul de Istorie din Chişinău au organizat la Cluj, în perioada 18-21 octombrie 2018, Conferința Internațională "Sfârșitul unei lumi. Primul Război Mondial și geneza unei noi ordini”. Deschise de Prof. dr. Ioan BOLOVAN, prorector al Universităţii Babeş-Bolyai, în Aula Magna a universităţii, lucrările conferinţei au întrunit peste 100 de participanți din 12 țări (Austria, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Portugalia, România, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Statele Unite ale Americii, Ungaria), care au prezentat, în cadrul celor 20 de secţiuni tematice, peste 80 de comunicări ştiinţifice, ale căror tematică au vizat contextul Primului Război Mondial cu antecedentele și consecințele sale pe multiple planuri, de la cele politico-diplomatice la cele cultural-ideologice. Prezentările au relevat interesul și preocuparea istoriografiei românești și interna­ționale pentru evenimentele de o importanță majoră care au redefinit continentul european și au pus bazele unei noi epoci.


Institutul de Istorie din Chişinău (Secția Istorie Contemporană) şi Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române, în cooperare cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, au organizat la 3 septembrie 2018, conferința științifică „Identități colective și medii culturale în orizontul istoriei. Realizări, perspective în cercetările de antropologie istorică”.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC