Română

Întruniri ştiinţificeBiblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ovidius”, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Filiala „Basarabia” a Asociației Române de Istorie a Presei, Centrul de Cultură „Teodor Burada”, Consiliul Municipal Constanța au organizat la 19 martie 2018, masa rotundă „Basarabia și Dobrogea – punți de istorie și cultură”. Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca Publică “Ovidius” din Chișinău.


În ziua de 17 martie 2018, Institutul de Istorie în colaborare cu Direcția Educație Ungheni și Asociația Istoricilor „Nicolae Iorga” din Ungheni, au organizat la Ungheni conferința științifică „100 de ani de la Marea Unire”. Institutul de Istorie a fost reprezentat de acad. Andrei Eșanu, conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc și dr. Valentina Eșanu care au abordat subiectele: – Spațiul românesc de la hotare imperiale nedrepte la întregire teritorială și națională în 1918 (acad. Andrei Eșanu) și Drumul sinuos al recunoașterii internaționale a Tratatului Basarabiei de la Paris (28 octombrie 1920) (conf. univ. dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc). Evenimentul se înscrie în manifestările organizate cu ocazia centenarului Marii Uniri. La conferință au mai participat: Iulia Pancu, şef Direcţie Educație Ungheni, Petru Lițiu, consul, Biroul consular al României la Ungheni, Corina Lungu, consultant principal, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Munteanu, director executiv, IDIS Viitorul.


Institutul de Istorie în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice și Politice, au organizat la 15 martie 2018 masa rotundă "CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA: PREMISE, CONTEXT, IMPACT". Au fost puse în discuţie probleme precum Contextul internațional și regional al Unirii, Tendințele și evoluțiile interne, Semnificațiile Unirii etc. Din partea Institutului de Istorie la dezbateri au participat Gheorghe COJOCARU, doctor habilitat, Ion ȘIȘCANU , doctor habilitat, Valeriu PASAT, academician, Andrei EȘANU, academican, Nicolae ENCIU, doctor habilitat, Gheorghe NEGRU, doctor, Ion NEGREI, cercetător științific, Gheorghe BOBÂNĂ, doctor habilitat, Eugen-Teodor SCLIFOS, doctor, Constantin UNGUREANU, doctor.Cercetătorii Institutului de Istorie, Ion Negrei şi dr. Teodor Candu au participat la 16 martie 2018 la Ediția a-III-a a Conferinței republicane a elevilor cu genericul:  ,,Personalități notorii ale Basarabiei, care au  contribuit  la trezirea conștiinței naționale în sec. XX-XXI”. Conferința a avut drept scop reunirea cadrelor didactice și a elevilor într-un cadru prielnic dialogului disciplinar, intenţia de a investiga dimensiunile plurale ale competenței ,,învață să înveți” și cercetării științifice ale elevilor, concretizate în comunicări cu caracter ştiinţific.Institutul de Istorie, în colaborare cu Centrul de Istorie şi Cultura Militară al Ministerului Apărării a Republicii Moldova şi Administraţia raionului Soroca, au organizat  la 13 martie 2018 Conferinţa ştiinţifică „Centenarul votării Unirii de către Zemstva judeţului Soroca (13 martie 1918)”. Evenimentul sa fost găzduit de Sala de Festivităţi a Liceului ”Constantin Stere” din or. Soroca.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC