Română

Întruniri ştiinţifice


Institutul de Istorie, Secția Istorie Contemporană, în cooperare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, în data de 1 aprilie 2021, a organizat conferința științifică „Operațiunea Sever/Nord. Deportarea Martorilor lui Iehova din RSS Moldovenească”, dedicată aniversării a 70 de ani de la deportările din aprilie 1951 şi memoriei victimelor regimului totalitar-comunist. La 1 aprilie 1951, organele sovietice de represiune au declanșat operațiunea „Sever” în rândul comunităților confesionale considerate „antisovietice” și „dușmănoase”, conform documentelor de arhivă, fiind deportate 2 617 de persoane (808 bărbați, 967 femei și 842 copii), din 14 raioane și 92 de localități ale Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești.

La 26 ianuarie curent, Institutul de Istorie a MECC a organizat o masa rotunda consacrată împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române. Astăzi, la scurgerea a 162 de ani de la dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, tematica unirii rămâne o temă predilectă de cercetare, mai ales pentru ecourile avute în spațiul basarabean. Organizată în format online, masa rotunda a dezbătut o problematică variată care se subscribe acestei problematici. Cercetătorii științifici ai Secției de Istorie Modernă au pus în discuție atât contextul internațional al unirii de la 1859, cât și efectele produse în teritoriul dintre Prut și Nistru, dar și în Bucovina. De asemenea, s-a adus în prim-plan faptul că la 24 ianuarie, dar în anul 1918 s-a proclamat independența Republica Democratică Moldovenească. Un alt aspect luat în discuție a fost acela referitor la sistemul de învățământ în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.


La 28 octombrie 2020 se împlinesc 100 de ani din ziua în care la Paris, prin Tratatul semnat de către reprezentanții Marii Britanii, Franței, Italiei, Japoniei, pe de o parte, și ai României, pe de altă parte, s-a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu România și suveranitatea acesteia asupra teritoriului dintre Prut, Nistru și Marea Neagră. În documentul semnat se arăta: „Considerând că din punct de vedere geografic, etnografic, istoric și economic unirea Basarabiei cu România este pe deplin justificată, considerând că populațiunea Basarabiei a manifestat dorința de a vedea Basarabia unită cu România”, Înaltele Părți Contractante recunoșteau „suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei”.În cadrul proiectului internațional „Cercetarea regimurilor totalitare și edificarea culturii memoriei europene pentru depășirea traumelor istorice: schimbul și promovarea celor mai bune practice între Lituania și Republica Moldova”, în data de 29-30 octombrie 2020, Institutul de Istorie al MECC, C.E. Institutul ProMemoria al USM, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, cu suportul Programului de Dezvoltare a Cooperării și Promovare a Democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, au organizat conferința științifică internațională „Traume istorice și memorii concurențiale în politicile comemorative post-totalitare: probleme și perspective de cercetare”.

Institutul de Istorie a organizat la 19 decembrie 2019 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice. Lucrările sesiunii au fost găzduite de Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, finisând tradiţional cu vizita colindătorilor.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC