Română

Întruniri ştiinţificeColaboratorii Institutului de Istorie (32 istorici) au participat în zilele de 29 august – 1 septembrie 2018 la lucrările Congresului Național al Istoricilor Români, Ediția a II-a, care s-a desfăşurat la Iași, în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Institutul de Istorie de la Chișinău s-a numărat printre organizatorii acestui înalt for științific. Pe lângă comunicările prezentate în secţiuni, cercetătorii institutului au participat la câteva mese rotunde, au lansat mai multe volume de carte, iar acad. Valeriu Pasat a vernisat pentru cei peste 400 de participanţi expoziţia Faţetele stalinismului în Basarabia: documente, desene, memorii din Gulag ale unei basarabence.Institutul de Istorie a organizat la 26 aprilie 2018 Conferinţa ştiinţifică anuală a tinerilor cercetători (ediţia a XII‐a), care în acest an a purtat genericul „CERCETĂRILE TINERILOR ISTORICI ŞI FILOSOFI DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN SERVICIUL UNEI SOCIETĂŢI FAVORABILE INCLUZIUNII, INOVATOARE ŞI REFLEXIVE”. În programul conferinţei s-au înscris cu comunicare 17 tineri cercetători şi doctoranzi, inclusiv 5 doctori în ştiinţe, reprezentând Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat "I.Creangă", Universitatea Liberă Internaţională, Institutul de Istorie.

Programul complet al conferinţei poate fi găsit aici.


Sectorul de Filosofie al Institutului de Istorie și Departamentul Științe Socioumanistice a Universității Academiei de Științe au organizat la 19 aprilie 2018 Conferința științifică „Un secol de filosofie românească”, consacrată Centenarului Marii Uniri. La conferință au prezentat comunicări profesori, cercetători științifici, doctoranzi, studenți. S-au discutat aspecte ale filosofiei românești din perioada interbelică și cea contemporană. Au fost abordate diverse concepte din filosofia lui Constantin Noica, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Alexandru Dragomir. Au fost prezentate noi apariții editoriale consacrate istoriei filosofiei românești.Directorul Institutului de Istorie, dr. hab. Gheorghe COJOCARU și cercetător științific coordonator al institutului, dr. Constantin UNGUREANU, au participat, pe data de 24 aprilie 2018, la Simpozionul anual de istorie şi civilizaţie bancară „Cristian Popişteanu”, ediția a XXVI-a „Reconfigurări statale și instituții financiar-bancare în Europa anului 1918”, organizat de Banca Națională a României și Fundația Culturală „Magazin Istoric”. Simpozionul s-a desfășurat în sediul Băncii Naționale a României, București. Dr. hab. Gheorghe Cojocaru a prezentat comunicarea La Centenarul începutului întregirii României (27 martie/9 aprilie 1918), iar dr. Constantin Ungureanu a prezentat comunicarea Contextul intern și extern al unirii Bucovinei cu România. Acțiunea se înscrie în programul de activități de consemnare a unui centenar de la Unire.


Directorul Institutului de Istorie, dr. hab. Gheorghe Cojocaru, a participat marţi, 27 martie 2018, la lucrările Sesiunii Științifice „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”, eveniment organizat de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română. Domnia sa a prezentat în cadrul Şedinţei în plen comunicarea O „samă” de gânduri la ceas aniversar. Menţionăm, de asemenea, că în mapa participanţilor la sesiune a fost inclus volumul apărut recent "Centenar Sfatul Ţării", ediţie îngrijită de Institutul de Istorie. În plus, în cadrul prezentărilor de carte, au fost menţionate volumele cercetătorilor Institutului de Istorie dr. hab. Nicolae Enciu, dr. Valeriu Popovschi, dr. Vlad Mischevca, apărute pe parcursul anului 2017 şi dedicate istoriei Basarabiei în perioada 1812-1944.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC