Română

Întruniri ştiinţificeInstitutul de Istorie în cooperare cu Asociația Promo-LEX în cadrul proiectului „Dezvoltarea studiilor de istorie recentă pentru consolidarea societății civile  și reconcilierea memoriei pe ambele maluri ale râului Nistru” susținut de Programul Dezvoltării Democrației și Cooperării al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania a organizat pe 1 noiembrie 2021 Conferința științifică „Istoria și memoria conflictului pe Nistru: probleme de reconciliere a comunităților memoriei și consolidare a societății democratice”.
Institutul de Istorie, Secția Istorie Contemporană, în cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, în data de 11 iunie 2021, a organizat conferința științifică „12-13 iunie 1941 - 80 de ani de la deportarea populației în primul an de putere sovietică în Basarabia”.

Program:

Institutul de Istorie (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova), în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, au organizat la 13 mai 2021, pe platforma Meet online, conferința științifică cu genericul Istoricul Nicolae Iorga – 150 de ani de la naștere.

În cadrul conferinței au fost discutate subiecte referitoare la personalitatea multidimensională a istoricului Nicolae Iorga, direcțiile de cercetare derivate din opera marelui istoric, precum și direcții contemporane de cercetare în domeniul istoriei. Programul complet poate fi găsit aici.


Institutul de Istorie (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova), Secția Istorie Modernă a organizat la 27 mai 2021 pe platforma Meet conferința științifică internațională dedicate împlinirii a 165 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris cu genericul: Războiul Crimeii, Pacea de la Paris și consecințele sale pentru spațiul românesc (PROGRAM)Institutul de Istorie, MECC, Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova au organizat pe platforma Google Meet, la 16 aprilie 2021, masa rotundă „Pavel Dmitriev (Dimitriu) – istoric, documentalist, editor și demograf”.

Printre subiectele puse în discuţie:

• Personalitatea lui Pavel Dmitriev (Dimitriu).

• Aportul lui Pavel Dmitriev (Dimitriu) în valorificarea patrimoniului documentar.

• Structura Fondului de arhivă Dmitriev (Dimitriu), Pavel Gheorghe.

• Metode și metodologia de cercetare aplicată de Pavel Dmitriev (Dimitriu) în cercetarea problemelor de istorie și demografie istorică.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC