Română

Întruniri ştiinţifice


În data de 2 martie 2018 Institutul de Istorie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălţi au organizat Conferința Științifică CENTENARUL VOTĂRII UNIRII DE CĂTRE ZEMSTVA JUDEȚULUI BĂLȚI. Partea festivă a evenimentului a avut loc în incinta clădirii Serviciului Stării Civile unde la data de 3 martie 1918 zemstva (organ local al puterii administrative) județului Bălți, prima din Basarabia a votat Unirea cu România. La Conferință au participat academicieni, savanți, cercetători, istorici de pe ambele maluri ale Prutului.


Dl Ion Negrei, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Istorie a participat la 27 ianuarie 2018 la Masa rotundă internaţională „O nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră? Semne premonitorii, conflicte și convergențe”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Casa Mării Negre / Black Sea House Constanța.



La 21 decembrie 2017, în Sala de Conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Istorie al AȘM. Programul sesiunii a adunat 48 de comunicări ale cercetătorilor şi doctoranzilor II al AŞM, grupate pe secţiuni: Țara Moldovei în epoca medievală și premodernă, Basarabia în epoca modernă, Spațiul dintre Prut și Nistru și cel din stânga Nistrului în secolul XX, Aspecte istorico-axiologice în tradițiile filosofiei. Ședința în plen a inclus două comunicări: Anatol ȚĂRANU, conf. univ. dr., Problema pierderilor umane în timpul foametei (1946-1947) şi Mihai ȚURCANU, cercet. șt. st., SUA și problema Basarabiei în a. 1940-1941, şi a culminat cu Colindul de Crăciun.



Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Institutul de Istorie, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Consiliul local, Primăria comunii Ghidighici, municipiul Chișinău, au organizat la 23 ianuarie 2018 Simpozionul Științific „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale (24 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 1918)”. La manifestare au participat istorici, juriști, politologi și filosofi, care au dezbătut subiecte privind declararea independenței Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918, consecințele istorice, juridice și politice ale Unirii Principatelor (24 ianuarie 1859) și Declarației de Independență a Republicii Democratice Moldovenești (24 ianuarie 1918). Au fost discutate şi alte subiecte consacrate unirii Basarabiei cu România și Centenarului Marii Uniri.


Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” - Filiala Iași a Academiei Române, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, în comun cu alte instituții, au organizat, la 21 noiembrie 2017, conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”.

Acum o sută de ani, pe data de 21 noiembrie 1917, la Chișinău, s-a întrunit în ședință solemnă primul organ legislativ al populației Basarabiei. Constituit în mod democratic, reprezentând toate păturile sociale, orientările politice, reflectând componenţa naţională a populaţiei Basarabiei, Sfatul Ţării a asigurat perspectiva de dezvoltare democratică a acestui ţinut şi a zădărnicit tentativele de anarhizare și instaurare în Basarabia a terorii roșii. Evenimentul a fost unul crucial pentru destinul de viitor al Basarabiei.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC