Română

Lansări

1 Lansare de carte „Meleaguri românești văzute de artiști din Apus (sec. XV-XIX). Album”, de Robert DENNDORF
2 Lansarea cărții "Între pace și război: Domnii fanarioți în contextul raporturilor internaționale (1774-1812)". Chişinău: Cartdidact, 2021. Autor: conferențiar cercetător, doctor în istorie Vlad Mischevca
3 Lansarea cărții "Valori cărturărești din biblioteca mănăstirii Noului Neamț (Tipărituri din secolele XVI-XX)", Chişinău: Lexon Prim, 2021. Autor: conferențiar universitar, doctor habilitat în istorie Igor CERETEU
4 Lansarea volumului „Ștefan Ciobanu - savant profesor luptător pentru unirea Basarabiei cu Regatul României” semnată de profesorul Radu Șt. Vergatti
5 Lansarea volumului „Mănăstirea Căpriana cu schitul Condriţa (secolul al XV-lea - începutul secolului al XX-lea"
6 Lansarea cărții „Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709−1714) în Imperiul Otoman. Calabalâcul de la Varniţa”, Chișinău, 2019. Editura Lexon-Prim. 516 p. Autor: Robert R. Denndorf
7 LANSARE DE CARTE - profesor universitar, doctor Ion M. ANGHEL
8 Lansarea volumului omagial "Istorie și cultură. In Honorem academician Andrei Eșanu. Coordonatori: Gheorghe Cojocaru, Igor Cereteu. Editor: Constantin Manolache, Chișinău, 2018, 780 p."
9 Lansarea cărţii "Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в. Том 1, Том 2. Санкт-Петербург 2018", autor Vladimir MOROZAN
10 Lansarea volumului „Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre Karl Marx”
11 Lansare de carte „Manuscrise Românești din secolele XIII-XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia)”, autor Valentina Pelin
12 Lansarea albumului cartografic „DESCRIPTIO BESSARABIAE"
13 Lansarea volumului „Sfânta Mănăstire Voroneţ, un sfert de veac de la reînfiinţare”
14 Lansarea lucrării „Spassk 99. O istorie a prizonierilor de război români din Kazahstan în documente”
15 Lansarea monografiei: Ioan C. Popa, Destine frânte. Pagini despre românii din est (1917-1954)
16 Lansarea volumelor V-XI din seria „Afaceri Orientale” a istoricului Vadim Guzun
17 Lansare de lucrări ale academicianului Andrei EȘANU
18 Lansarea volumului: Corneliu FILIP "Dosarul Transnistria. Istoria unui "conflict îngheţat" (ISPRI, 2012)"
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC