Română

Proiecte instituţionale

Pagina 10 din 15 Toate paginile

Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2012

Monografii:

1.CONSTANTIN, I.;  Ion NEGREI, Gheorghe NEGRU, Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia,Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Cuvânt înainte de Corneliu-Mihai Lungu. Postfaţă de Eugenia Danu. Editura „Notograf Prim”, Chişinău, 2012, 416 p., ISBN 978-9975-4339- 0-7.

2. POȘTARENCU, D.; Destinul românilor basarabeni sub dominația țaristă. Ch.: CEP USM, 2012. 546 p. ISBN 978-9975-71-322-1.

Culegeri de studii şi documente:

Documente privind istoria Moldovei sub ocupaţie militară rusă (1806-1812), alcăt.: Alexei AGACHI, Ion VARTA, şi al., Litera, Chişinău, 2012, 488 pagini, ISBN 978-9975-74-304-4.

Ion NEGREI, Ion ŞIŞCANU, Basarabia. Mărturii documentare (1812-2012). Selecţie de documente şi studii. Argument de Dragoş-Cristian Căldăraru şi Ion Negrei, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, Galaţi, 2012, 160 p., ISBN 978-606-93040-3-7.

GHEORGHE NEGRU, Limba română şi politica de rusificare în Basarabia. Destin Românesc, Revistă de istorie şi cultură, Ediţie specială, 2011, nr. 5- 6, 183 pagini, ISSN 1857-1964.

Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2012, 646 p. ISBN 978-606-8337-39-5.

ION VARTA, TATIANA VARTA, Istoria Bibliotecii Naţionale din Chişinău în documente de arhivă. Studiu şi documente, Chişinău, 2012, 364 pagini, ISBN 978-9975-4368-6-1.

Articole în reviste editate în străinătate:

VALERIU POPOVSCHI, Sfatul Ţării. Magazin istoric, serie nouă, Bucureşti, 2012, nr. 3 (540), p. 10-12, ISSN 0541-88IX.

VALERIU POPOVSCHI. Anul 1917 în Basarabia: lupta pentru revenirea la limba română.  Historia (Bucureşti), 2012, nr. 125, p. 56-59, ISSN 1582-7968.

DINU POŞTARENCU, Cogălnicenii şi Basarabia. Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi,Junimea, Iaşi,  2011, p. 91-98, ISSN: 2066-7469.

DINU POŞTARENCU, De la Războiul nordic la Războiul ruso-otoman din 1711.  History & Politics”, 2011, nr. 2, p. 6-14, ISSN 1857-4076.

DINU POŞTARENCU, O lucrare despre enigmele Războiului ruso-otoman din 1710-171. History & Politics, 2011, nr. 2, p. 193-195, ISSN 1857-4076 .

DINU POŞTARENCU, Populaţia Basarabiei în perioada ţaristă.  Historia, nr. 125, mai 2012, p. 42-45, ISSN 1582-7968.

ION VARTA, Primii ani sub stăpânire rusească, Magazin istoric, nr. 1, 2012,  p. 8-13 ISSN 0541-88IX

ION VARTA, Se schimbă foaia (Suprimarea autonomiei Basarabiei şi accelerarea politicii de deznaţionalizare a Basarabiei), Magazin istoric, nr. 2,  2012, p. 67-70, ISSN 0541-88IX

ION VARTA, ,,Fericire” să te privegheze ochiul ţarului”, Magazin istoric, nr. 3, 2012, p. 5- ISSN 0541-88IX

ION VARTA, Unirea cea mică şi speranţa cea mare, Magazin istoric, nr 4, 2012, p. 10-13, ISSN

ION VARTA, Slova interzisă, Magazin istoric, nr. 5, 2012, p. 10-14, ISSN0541-88IX

Articole în culegeri din străinătate :

DINU POŞTARENCU, Revendicarea dreptului la limba română, în 1814, de către opoziţia boierească basarabeană, în: Românii din afara graniţelor ţării. România – Moldova – Ucraina – împreună spre Europa, Junimea, Iaşi, 2011, p. 183-195, ISBN 978-973-37-1574-0.

VARTA TATIANA, The Russian diplomacy and the lands of the dedicated abbeys of  the Romanian Principalities (1856-1858),  în European  and Romanian Diplomacy from Cabinet Diplomacy 19 th century, Publisching hause “BIT”, Trieste, Italy; the Publisching hause of University of Iasi, Romania,  2012, p. 230-235, ISBN .

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia Bucovinei conform recensămintelor din anii 1880-1910, în Dilemele conveţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), volum coordonat de CĂTĂLIN TURLIUC şi MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Iaşi, Junimea 2011, p. 297-323.

CONSTANTIN UNGUREANU, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-1944), în Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, coordonatori LIVIU      MAIOR, IOAN-AUREL POP, IOAN BOLOVAN, Cluj-Napoca 2011, p. 185-200.

Articole în reviste naţionale:

Categoria B

DINU POŞTARENCU, Ispravnici alogeni în primii ani după anexarea Basarabiei. Tyragetia, Serie nouă, 2012, vol. VI [XXI], nr. 2, p. 121-128, ISSN 1857-0240.

Categoria C

ION NEGREI, Protestele de la 1812, cu ocazia centenarului răpirii Basarabiei. Revista de Istorie a Moldovei, nr.2, 2012, p. 97-111, ISSN 1857- 2022.

DINU POŞTARENCU, Un militant de vază al mişcării de eliberare naţională din Basarabia: Vasile Ţanţu (130 de ani de la naştere şi 75 de ani de la moarte). Revista de istorie a Moldovei”, 2012, nr. 1, p. 97-102, ISSN 1857- 2022.

VARTA TATIANA, Mitropolitul Arsenie Stadniţchi – viaţa şi opera. Revista de istorie a Moldovei, nr. 1, 2012, p. 103-112, ISSN 1857- 2022.

Articole în alte reviste naţionale:

ION NEGREI, Dosarul revistei „Făclia ţării” în contextul social-politic al anului 1912. Destin Românesc”. Revistă de Istorie şi Cultură, 2012, An. VII (XVII), nr. 1 (77), p. 44- 54, ISSN 1857-1964.

GHEORGHE NEGRU, Politica naţională a Imperiului Rus în Basarabia şi limba română. Academos, Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2012, nr. 2 (25), p. 27-30,

ISSN 1857-0461.

GHEORGHE NEGRU,  „Principiul Piemont” şi declanşarea mişcării naţionale din Basarabia în 1905. Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură, Serie nouă, 2012, nr. 2 (78), p. 83-91, ISSN 1857-1964.

DINU POŞTARENCU, Eliminarea, în 1828, a limbii române din sistemul administrativ al Basarabiei, Limba română, 2012, nr. 5-6, p. 81-89, ISSN 0235-9111 .

DINU POŞTARENCU, Manifestări naţionale ale polonezilor din Chişinău în anii 1917-1918, Analecta catholica, 2012, vol. V-VI, p. 389-398, ISBN 978-9975-53-076-8.

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia din teritoriul actualei Regiuni Cernăuţi (1940-2001).  Destin Românesc, serie nouă, an VI (XVIII), nr. 4 (74), Chişinău, 2011, p. 79-95, ISSN 1857-1964.

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia raioanelor de est ale Republicii Moldova în 1989 şi 2004 (evoluţie numerică). Destin Românesc, serie nouă, an VII (XIX), nr. 1, Chişinău 2012, p. 114-136, ISSN 1857-1964.

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia raioanelor de est ale Republicii Moldova în 1989 şi 2004 (evoluţie etnică). Destin Românesc, serie nouă, an VII (XIX), nr. 3, Chişinău 2012, p. 131-144, ISSN 1857-1964.

Articole în culegeri naţionale:

DIANA EŢCO, Citadelele culturii naţionale, In Honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, coord: NICOLAE ENCIU, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,  2012, p.337-346, ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-975-595-418-5.

ION NEGREI, Dosarul revistei „Făclia ţării” în contextul social-politic al anului 1912/The File Magayine „Făclia ţării” in Social-Political Context of 1912, în  Mass-media: între document şi interpretare. Tezele comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor la Congresul Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a V-a, Centrul Editorial- Poligrafic USM, Chişinău, 2012, p. 81-83, ISBN  978-9975-71-238-5.

ION NEGREI, Dosarul revistei „Făclia ţării” în contextul social-politic al anului 1912, în Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei, Chişinău, 27-28 aprilie 2012, Centrul Editorial-Poligrafic USM, Chişinău, 2012, p.227-236, ISBN.

GHEORGHE NEGRU, Apariţia presei româneşti în Basarabia şi consolidarea sistemului de cenzură imperială după revoluţia rusă din 1905, în: Mass-media: între document şi interpretare, Tezele comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor la Congresul Internaţional de istorie a Presei, ediţia a V-a, Centrul Editorial-Poligrafic USM, Chişinău, 2012, p. 75-78, ISBN  978-9975-71-238-5.

GHEORGHE NEGRU, Revoluţia rusă din 1905-1907, România şi declanşarea mişcării naţionale din Basarabia, In Honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, coord: NICOLAE ENCIU, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,  2012, p.337-346,ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-975-595-418-5.

GHEORGHE NEGRU, Evoluţia politicii de rusificare în Basarabia,  200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist: consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni. Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional, Cahul 12-13 mai 2012, Universitatea de Stat din Cahul, „B.P. Hasdeu”, Cahul, 2012, p. 171-179, ISBN 978-9975-914-74-1.

VALERIU POPOVSCHI, Documente noi privind activitatea desfăşurată de Biroul de organizare a Sfatului Ţării în vederea constituirii primului parlament al Basarabiei, In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, Cluj-Napoca, 2012, p. 363-373, ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-973-595-418-5.

DINU POŞTARENCU, Presa rusă de la Chişinău despre presa locală în limba română (începutul secolului al XX-lea), în „Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei. Chişinău, 27-28 aprilie 2012”, Chişinău, 2012, p. 217-226.

DINU POŞTARENCU, Un studiu al lui Nicolae Iorga despre Basarabia mai puţin cunoscut, In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2012, p. 289-304, ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-975-595-418-5.

DINU POŞTARENCU, File din istoria bisericii greceşti Sf. Pantelimon din Chişinău, Identităţile Chişinăului. Materialele conferinţei, 12-13 septembrie 2011, Chişinău”, Chişinău, Pontos, 2012, p. 161-168. ISBN 978-9975

DINU POŞTARENCU, Biserica Sf. Teodor Tiron din Chişinău, Identităţile Chişinăului. Materialele conferinţei, 12-13 septembrie 2011, Chişinău, Chişinău, Pontos, 2012, p. 119-145. ISBN 978-9975.

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia Bucovinei în 1910 şi 1930. Evoluţii etno-demografice,  In honorem Alexandru Moşanu, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Presa Universitară Clujeană  Cluj-Napoca, 2012, p. 439-458. ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-975-595-418-5.

CONSTANTIN UNGUREANU, Bucovina şi Basarabia sub stăpâniri străine: asemănări şi deosebiri, 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul ţarist: consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni, Universitatea de Stat din Cahul, „B.P. Hasdeu”, Cahul, 2012, p. 171-179, ISBN 978-9975-914-74-1.

VARTA ION, Românii basarabeni – colaboratori ai unor publicaţii periodice din  România (a doua jumătate a sec. al XIX-lea- încep. sec. XX), Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei. Chişinău, 27-28 aprilie 2012, Chişinău, 2012, p.336-342, ISBN

VARTA TATIANA (în colab.), Familii deportate din RSS Moldovenească în zilele de 13-16 iunie 1941 .Studiu de caz: raionul Călăraşi , Factorul feminin în istorie. Culegere de studii şi documente, Chişinău, 2012, p. 447-454; ISBN 978-9975-71-240-8.

VARTA TATIANA, Tematica religioasă în paginile publicaţiilor de limbă română din Basarabia în a II jumătate a sec. al XIX-lea – înc. sec. XX), Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei. Chişinău, 27-28 aprilie 2012, Chişinău, 2012, p. 209-216.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC