Română

EvenimenteInstitutul de Istorie a organizat la 18 iunie 2019 o şedinţă festivă dedicată sărbătorii profesionale Ziua Istoricului, instituită prin decizia Guvernului Republicii Moldova, nr. 427, din 10 iunie 2011, în semn de prețuire a aportului comunității istoricilor la promovarea adevărului istoric și a valorilor democratice. Lucrările şedinţei, găzduite tradiţional de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, au adunat academicieni, cercetători, cadre didactice din învăţământul liceal şi universitar, muzeografi, elevi şi studenţi. Şedinţa a fost moderată cu multă voie bună de Conf. univ. dr. Valentin CONSTANTINOV şi Dr. Cristina GHERASIM, cercetători științifici în cadrul Institutului de Istorie.Pe 29 mai 2019 la Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost vernisată expoziția Rusaliile Negre. Deportarea în Bărăgan, a Centrului Internațional de Studii asupra comunismului din cadrul Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței. Evenimentul a fost realizat în cadrul protocolului de cooperare încheiat între Muzeul Național de Istorie, Institutul de Istorie și Fundația Academia Civică de la București.Joi, 16 mai 2019, în Sala de ședințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a avut loc ședința lărgită a Consiliului științific al Institutului de Istorie. În cadrul ședinței a fost omagiat dl. dr. Gheorghe Nicolaev, cercetător științific coordonator în Secția „Istorie Contemporană”.

Doctorul în istorie Gheorghe Nicolaev s-a afirmat drept un cercetător onest și calificat al istoriei naționale cu referire la perioada contemporană, preocupările sale științifice axându-se temeinic pe problematica moștenirii patrimoniale a RSS Moldovenești și cea a fenomenului cultural în Republica Moldova.La 21 mai 2019, a avut loc şedinţa Seminarului Știintifico-Metodologic, perioada medievală și modernă, condus de acad. Andrei Esanu, la care Dl Robert R. Denndorf a prezentat subiectul său de cercetare dedicat regelui suedez Carol al XII-lea și staţionarea acestuia la Varnița în prima jumătate a sec. al XVIII-lea.La 11 decembrie 2018 în cadrul Institutului de Istorie s-a întrunit ședința lărgită a Consiliului Științific al instituţiei în vederea audierii şi aprobării dărilor de seamă a subdiviziunilor pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată pe parcursul anului 2018.

Rapoartele de dare de seamă despre activitatea științifică în cadrul proiectelor instituționale și bilaterale pe parcursul anului 2018 au fost prezentate de directorii de proiect academician Andrei EȘANU, conf. univ. dr. Gheorghe NEGRU, prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU, conf. univ. dr. hab. Ana PASCARU, conf. univ. dr. Silvia CORLĂTEANU. De asemenea au fost audiate rapoartele de activitate a postdoctoranzilor (prezentate de postdoctoranzii bursieri: dr. Lidia TROIANOVSCHI, dr. Mariana BAGRIN, dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU).

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC