Română

Evenimente


În ziua de 18 iunie, în Republica Moldova este consemnată Ziua Istoricului. Cu această frumoasă ocazie, la 18 iunie 2018,  în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei (parter), a avut loc o adunare festivă, consacrată Zilei Istoricului. La festivitate au participat toţi cei pentru care Istoria reprezintă o valoare supremă. Discursurile festive au fost întregite de elevii Liceului Teoretic cu profil de arte "Nicolae Sulac", care au interpretat melodii patriotice din repertoriul Doinei şi a lui Ion Aldea-Teodorovici


La 18 aprilie 2018 s-a desfăşurat ședința lărgită a Consiliului Științific al Institutului de Istorie, care a fost găzduită de sala de conferinţe a Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală. În cadrul acesteia au fost abordate probleme ce ţin de activitatea curentă de cercetare şi cea de planificare pentru anul 2019, au fost omagiaţi conf. cerc. dr. Vladimir MISCHEVCA, cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la naștere; conf. univ. dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere; conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la naștere.


La 4 decembrie 2017, în Sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală s-a desfășurat ședința Consiliului Științific a Institutului de Istorie al AŞM privind audierea Rapoartelor de activitate științifică pentru anul 2017. Din partea conducerii AŞM la întrunire a asistat prof. dr. hab. Victor ŢVIRCUN, Academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte.

Agenda şedinţei, la care a participat întregul colectiv al Institutului, a inclus, în prima sa parte, audierea rapoartelor de dare de seamă despre activitatea științifică şi reuşitele după cel de-al treilea an de executare, în cadrul proiectelor instituționale. Acestea au fost prezentate de directorii de proiect: academician Andrei EȘANU, conf. dr. Constantin UNGUREANU, prof. dr. hab. Ion ŞIŞCANU, conf. dr. hab. Ana PASCARU.

La împlinirea unui secol de la constituirea Sfatului Ţării, ca organism suprem legislativ reprezentativ al Basarabiei, participanții la Conferinţa ştiinţifică internatională „Centenar Sfatul Ţării”, desfășurată în data de 21 noiembrie 2017 la Chișinău, sub egida Academiei de Științe a Moldovei și Academiei Române, cu concursul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Universității de Stat din Moldova, Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Centrului de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, altor instituții partenere, constată următoarele:


La 18 iunie 2017, slujitorii zeiţei Clio din Republica Moldova au serbat Ziua profesională a Istoricului, aflată în acest an la cea de-a şaptea ediţie. Instituirea acestei sărbători profesionale, în anul 2011, a reprezentat un act de recunoaştere din partea statului a contribuţiei comunităţii istoricilor la complexul proces de reabilitare a adevărului ştiinţific, o apreciere a efortului depus la renaşterea spirituală a poporului nostru, conştiinţa civică şi identitatea naţională a căruia a fost afectată profund de vechiul regim. Totodată, acest act de oficializare a breslei istoricilor este un gest de încurajare a celor ce nu-şi precupeţesc puterile pentru revenirea la valorile naţionale şi de susţinere a celor care promovează cu adevărat valorile democratice şi cele general – umane.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC