Română

Evenimente

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a reunit în data de 18 iunie 2015, istorici de seamă, lectori şi profesori care predau istoria în şcolile din Chişinău, şi nu numai, o parte dintre ei fiind veniţi chiar din raioanele şi satele republicii.

Disciplină ştiinţifică cu un puternic impact şi semnificativă determinare ideologică, istoria a reprezentat, alături de literatură şi filozofie, un spaţiu al configurării noii culturi politice româneşti. Istoricii au avut întotdeauna un rol esenţial în formarea şi pregătirea specialiştilor în domeniu, ca şi în schimbul de idei şi coalizarea teoriilor istorice.


În ajunul Zilei profesionale a Istoricilor, academicianul Ioan Aurel Pop s-a aflat la Chişinău, la invitaţia Institutului de Istorie al AŞM şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În dimineaţa zilei de 16 iunie 2015, Rectorul Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, academician Ioan Aurel Pop,  a participat la o întâlnire cu colectivul Institutului de Istorie al AŞM, în cadrul căreia s-au discutat probleme controversate ale trecutului istoric, au fost evocate, în dimensiune istorică, figurile marilor istorici români dar şi oportunităţi de colaborare a celor două centre academice de la Cluj-Napoca şi de la Chişinău.

Adunarea Generală a Institutului de Istorie cu privire la alegerea directorului instituţiei

La 18 decembrie 2014 s-a întrunit Adunarea Generală a Institutului de Istorie cu privire la alegerea directorului instituţiei. În cadrul acesteia, singurul candidat care şi-a depus candidatura la concursul anunţat de AŞM, dl. conf.univ.dr.hab. Gheorghe Cojocaru, actualul director al II al AŞM, şi-a prezentat iniţial raportul de activitate managerială pentru anii 2010-2014, iar apoi a punctat obiectivele principale din programul de activitate pentru anii 2015-2018.


La 10 februarie 2015 în cadrul şedinţei lărgite a Consiliului Ştiinţific a Institutului de Istorie al AŞM a avut loc omagierea dlui dr.hab Ion CHIRTOAGĂ, cercetător ştiinţific principal, secţia Istorie Medievală, care a atins onorabila vârstă de 70 de ani.

Lucrările şedinţei au fost deschise de către directorul Institutului de Istorie al AŞM, dr. hab. Gheorghe COJOCARU, care a punctat cele mai importante realizări ale dlui dr.hab. Ion CHIRTOAGĂ în ştiinţa istorică a Republicii Moldova. În finalul discursului său, dr. hab. Gheorghe COJOCARU i-a înmânat omagiatului Diploma de merit nr. 27 a Institutului de Istorie al AŞM, decernată pentru succese remarcabile în activitatea ştiinţifică, promovarea adevărului istoric şi a valorilor naţionale româneşti şi cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 70 de ani.

Darea de seamă a subdiviziunilor Institutului de Istorie pentru anul 2014

La 18 decembrie 2014, în cadrul şedinţei comune a colectivului Institutului de Istorie şi conducerii de vârf a AŞM, a avut loc darea de seamă finală a şefilor subdiviziunilor instituţiei pentru proiectele instituţionale desfăşurate în perioada 2011-2014. În cadrul şedinţei au fost punctate realizările ştiinţifice ale cercetătorilor, au fost enumerate numeroasele volume care au văzut lumina tiparului sub sigla institutului, au fost expuse doleanţe şi sugestii în privinţa organizării activităţii instituţiei în proiectele instituţionale pentru anii 2015-2018. Prezent la şedinţă, vice-preşedintele AŞM, dl. m.c. Ion Guceac a apreciat rezultatele înalte ale cercetătorilor, nuanţând o serie de obiective pentru viitor şi mulţumind cercetătorii pentru contribuţia importantă la dezvoltarea ştiinţei în Republica Moldova.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC