Română

EvenimenteInstitutul de Istorie al MECC a organizat luni, 19 noiembrie 2018 conferința publică ROMÂNIA ȘI CONSECINȚELE MARELUI RĂZBOI, 1918-1928, susținută de prof. Paul Michelson, Universitatea Huntington, SUA. Evenimentul, găzduit de Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei, a adunat cercetători în domeniul istoriei, dornici să audieze o viziune imparţială, dezinteresată asupra istoriei interbelice a României. Lucrările conferinţei au fost moderate de dr.hab. Nicolae Enciu, director adjunct al Institutului de Istorie, care a făcut o trecere în revistă a numeroaselor realizări academice ale prof. Paul Michelson. În continuare conferenţiarul a punctat principalele momente de istorie politică a României întregite în perioada interbelică, în condiţiile provocărilor rezultate de noua configurare teritorială şi etnică şi din perspectiva idealurilor naţionale trasate în perioada de până la 1918.Institutul de Istorie a participat în cadrul evenimentului organizat la 10 noiembrie 2018 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu ocazia "Zilei Internaţionale a Științei”. În incinta şi curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei, 36 de instituții de cercetare din țară au organizat mai multe activități educative şi de promovare a ştiinţei. Evenimentul a fost inaugurat de către secretarul de stat al MECC Elena Belei. Cercetătorii Institutului de Istorie au propus publicului o expoziţie de carte, hărţi şi copii de documente medievale, prezentată în cadrul reportajului în direct pentru vizitatori de către dr. Sergiu TABUNCIC, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul secţiei de Istorie Medievală.

La 26 iunie 2018, Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a găzduit două evenimente importante în activitatea ştiinţifică a Institutului de Istorie - susţinerea publică a tezelor de doctor habilitat de către cercetătorii Maria DANILOV (CARTE ȘI CENZURĂ ÎN BASARABIA (1812-1917) şi Igor CERETEU (CARTEA ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN ESTUL MOLDOVEI (sec. XVI-XIX).Cercetătorii Institutului de Istorie Acad. Andrei EŞANU şi dr. Valentina EŞANU au obţinut medalia şi premiul nominal al AŞM în domeniul istoriei „Alexandru Boldur”. Decernarea premiului a avut loc la 9 noiembrie 2018, în cadrul festivităţii solemne organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.


La 21 iunie 2018, în cadrul şedinţei Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, a avut loc ceremonia de decernare a însemnelor de Doctor Honoris Causa domnului mem.cor. prof.univ. dr.hab. Demir Dragnev. Evenimentul a fost găzduit de Sala Senatului a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC