Română

Evenimente


La 18 iunie 2016, cu începere de la ora 10.00, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, a avut loc o adunare festivă, consacrată Zilei Istoricului. La manifestare au participat cercetători ştiinţifici în domeniul istoriei de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, profesori istorici de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică “Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, membri ai Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, muzeografi, arhivişti şi altă lume multă şi de bună credinţă.


La 12 iunie 2016, la Complexul Etno-cultural „Vatra” s-a desfăşurat un eveniment inedit - Ziua Academiei de Științe a Moldovei, care a avut drept scop sărbătorirea și promovarea științei în societate printr-o abordare ingenioasă a interacțiunii dintre publicul larg și cercetători. Evenimentul a fost prilejuit aniversării a 70-a de la crearea primelor institute de cercetare și a 55-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei.

Sectorul Filozofie al Institutului de Istorie, în colaborare cu Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării a Universităţii AŞM şi Asociaţia pentru Filosofie din Republica Moldova, au organizat, la 19 noiembrie 2015, un ciclu de manifestări ştiinţifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei. Conform tradiţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei a găzduit Conferinţa ştiinţifică, „Filosofia şi perspectiva umană”, ajunsă la cea de-a XIII-a ediţie, după care au avut loc întâlniri cu tinerii preocupaţi de filosofie, comemorări, lansări de carte.


La 22 decembrie 2015, în Sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală s-a desfășurat ședința Consiliului Științific a Institutului de Istorie al AŞM privind audierea Rapoartelor de activitate științifică pentru anul 2015. Din partea AŞM la întrunire a asistat dna dr. Natalia Procop, secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte.


La 25 septembrie 2015 Institutul de Istorie al AŞM a participat la un eveniment de promovare a ştiinţei, intitulat Noaptea Cercetătorilor Europeni, aflat la cea de-a doua ediţie în Republica Moldova. Iniţiativa organizării unui astfel de eveniment a fost lansată în anul 2005, iniţial el desfăşurându-se în 20 de oraşe din 15 ţări europene. De la an la an evenimentul ia amploare, astfel că în 2014 acesta s-a desfăşurat în peste 300 de oraşe din 29 de ţări europene.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC