Română

Evenimente

Venirea primăverii și sărbătoarea de 8 martie la Institutul de Istorie al AȘM este de un farmec aparte. Anual, colectivul acestei unități științifice împreună cu familiile se adună în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din Chișinău pentru a aduce un omagiu Măriei Sale Femeia. În cadrul spectacolului copiii angajaților, asemenea unor artiști recunoscuți își demonstrează măiestria în toate domeniile artei.Pe data de 24 februarie 2017, în Consiliul ştiinţific specializat: D 15.611.02-03 – Istoria Românilor (pe perioade) - din cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, doctoranda Daniela ȘIȘCANU a susținut teza de doctor în istorie cu tema Propaganda sovietică în privința Poloniei, Finlandei, Țărilor Baltice și României în anii 1939-1940 după semnarea pactului sovieto-german de neagresiune, avându-l în calitate de conducător științific pe Gheorghe COJOCARU, doctor habilitat în istorie, directorul Institutului de Istorie al AȘM.


La 8 decembrie 2016, în Sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală s-a desfășurat ședința Consiliului Științific a Institutului de Istorie al AŞM privind audierea Rapoartelor de activitate științifică pentru anul 2016. Din partea conducerii AŞM la întrunire a asistat prof. dr. hab. Victor ŢVIRCUN, Academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte, precum şi dr. hab. Victor GHILAŞ, director al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, membru al aceleaşi secţii.

Colectivul Institutului de Istorie al AȘM îl felicită călduros pe directorul institutului, doctor habilitat Gheorghe COJOCARU, cu ocazia acordării Premiului Academiei Române pentru anul 2014 „Alexandru D. Xenopol“, pentru lucrarea „Dezgheţul” lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei. Același premiu a fost acordat și dlui prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ pentru lucrarea Basarabia în epoca modernă (1812-1918), (Instituţii, regulamente, termeni).


Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu Centrul Proiecte Internaționale, Universitatea Academiei de Științe, Rețeaua Punctelor Naționale de Contact H2020, DAS Solution, institutele de cercetare și cele de învățământ superior, cu suportul Comisiei Europene pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de Cercetare și Inovare ORIZONT 2020, a organizat la 23 septembrie 2016 NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI – 2016, a III-a Ediție, eveniment de anvergură de promovare a științei în societate.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC