Română

Proiecte instituţionale

Pagina 5 din 15 Toate paginile

Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2011

În baza unui corpus important de documente, în mare parte, inedite:

- a fost realizată o reinterpretare, cu elemente noi, a aşa-numitei autonomii a Basarabiei în componenţa Imperiului Rus;

- a fost realizat un studiu cu elucidarea unor aspecte necunoscute, dedicat presei periodice de limbă română din Basarabia în perioada primei revoluţii ruse (1905-1907);

- a fost realizat un studiu amplu şi bine documentat despre evoluţiile învăţământului secundar în Bucovina, aflată sub ocupaţie imperială austriacă;

- au fost elaborate două compartimente istoriografice referitoare la evoluţiile socio-culturale ale clerului basarabean în perioada 1812-1918 şi ale evoluţiilor demografice în spaţiul rural;

- a fost elucidat un aspect necunoscut din istoria Sfatului Ţării: două proiecte de constituţie ale Republicii Democratice Moldoveneşti

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC