Română

Proiecte instituţionale

Pagina 9 din 15 Toate paginile

Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2012

A fost studiat sistemul de autonomie provizorie şi limitată a Basarabiei sub dominaţia ţaristă în anii 1812-1828, evoluţia sistemului administrativ şi legislativ de la autonomie la sistemul administrativ de tip gubernial rus. A fost elucidată lupta nobilimii Basarabiei pentru păstrarea autonomiei şi a legilor şi obiceiurilor locale, împotriva introducerii în Basarabia a legislaţiei ruse. Au fost clarificate premizele şi cauzele care au condus la lichidarea autonomiei Basarabiei.

De asemenea, au fost evidenţiate particularităţile politicii naţionale a Imperiului Rus în Basarabia, ,,cedările tactice” iniţiale în domeniul administrativ - juridic şi lingvistic şi intensificarea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a politicii de rusificare. Cercetările au clarificat când şi de ce s-a modificat politica naţională şi cultural-lingvistică a Imperiului Rus în Basarabia şi care a fost impactul ,,cazului Doncev” asupra acestei politici. Cum a debutat şi a evoluat procesul de anulare a predării limbii române la Gimnaziul din Chişinău şi în şcolile judeţene. Care a fost situaţia şcolilor şi a elevilor români în şcolile ruseşti din Basarabia.

A fost analizat statutul social şi situaţia materială a clerului ortodox din Basarabia în perioada modernă, fiind clarificată evoluţia proprietăţii funciare a parohiilor, activitatea asociaţiilor de ajutorare a orfanilor şi văduvelor reprezentanţilor clerului, a caselor de împrumut etc.

A fost reflectată atmosfera social-politică tensionată din Basarabia în perioada 27 martie - 27 noiembrie 1918, componenţa comisiei agrare a Sfatului Ţării, prevederile proiectului de lege agrară (9 capitole şi 74 de articole).

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC