Română

Proiecte instituţionale

Pagina 8 din 15 Toate paginile

Activităţi planificate în anul 2012

Cercetarea politicii Imperiului Rus în domeniul administrativ-juridic şi lingvistic din Basarabia în anii 1812-1918; a evoluţiei  vieţii spirituale din această provincie; a statutului social-economic al clerului ortodox; dinamicii populaţiei rurale; a autonomiei provizorii a Basarabiei în perioada 27 martie – 27 noiembrie 1918;  a învăţământului secundar din Bucovina în sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC