Română

Întruniri ştiinţifice


1 Conferința științifică „Stalinizare și destalinizare: fapte istorice, mituri, memorie istorică”
2 Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, ediția a X-a. Cahul, 7 iunie 2023
3 Lansare de carte: Gheorghe Bobână, DE LA NEAGOE BASARAB LA MIRCEA ELIADE. Studii de istorie a filosofiei românești. Chișinău, 2021. Editura Pontos, 419 p.
4 Masă rotundă „Drapelul de Stat - simbolul valorilor naționale autentice”
5 Masă rotundă dedicată Zilei comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946-1947
6 Conferința științifică „Istoria și memoria conflictului pe Nistru: probleme de reconciliere a comunităților memoriei și consolidare a societății democratice”
7 Conferința științifică „12-13 iunie 1941 - 80 de ani de la deportarea populației în primul an de putere sovietică în Basarabia”
8 Conferința științifică internațională “Războiul Crimeii, Pacea de la Paris și consecințele pentru spațiul românesc”
9 Conferința științifică internațională „Istoricul Nicolae Iorga – 150 de ani de la naștere”
10 MASĂ ROTUNDĂ „Pavel Dmitriev (Dimitriu) – istoric, documentalist, editor și demograf”
11 Conferința științifică „Operațiunea Sever/Nord. Deportarea Martorilor lui Iehova din RSS Moldovenească”
12 Masă rotundă consacrată împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române
13 Conferința științifică internațională „Traume istorice și memorii concurențiale în politicile comemorative post-totalitare: probleme și perspective de cercetare”
14 Conferința științifică „100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei”
15 Sesiunea anuală a Institutului de Istorie 2019
16 Seminar Știinţific în cadrul proiectului bilateral 18.80013.16.06.04/It. „Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Italia și Moldova: studiu comparativ”
17 Activități științifice în cadrul proiectului bilateral în parteneriat cu ISMed-CNR Italia (noiembrie 2019)
18 Conferința științifică națională cu participare internațională "Filosofia și perspectiva umană"
19 Conferința științifică de prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului “Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX)”
20 Conferința științifică „Pactul Molotov-Ribbentrop - verde pentru declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial”
21 Conferința științifico-practică internațională „Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: 10 ani de la lansarea parteneriatului estic”
22 Masa rotundă "101 ani de la Unirea Basarabiei cu România: istorie și actualitate (noi interpretări și considerații)"
23 Conferinţa ştiinţifică anuală a tinerilor cercetători (ediţia a XIII‐a)
24 Conferința științifică „Unirea Principatelor române și problema Basarabiei”
25 Sesiunea anuală a Institutului de Istorie 2018
26 Workshop-ul "DIPLOMAȚIA ROMÂNEASCĂ ȘI „CHESTIUNEA BASARABIEI” (1878-1940)"
27 Simpozionul ”Marea Unire de la Marea Neagră”
28 Conferința Internațională "Sfârșitul unei lumi. Primul Război Mondial și geneza unei noi ordini”
29 Conferința științifică „Cartea românească veche – monument de cultură și spiritualitate” (330 ani de la tipărirea „Bibliei” în limba română)
30 Conferința științifică „Identități colective și medii culturale în orizontul istoriei. Realizări, perspective în cercetările de antropologie istorică”
31 Congresul Național al Istoricilor Români, Ediția a II-a, Iași 29 august – 1 septembrie 2018
32 Conferinţa ştiinţifică anuală a tinerilor cercetători (ediţia a XII‐a)
33 Simpozionul „Reconfigurări statale și instituții financiar-bancare în Europa anului 1918”
34 Conferința științifică „Un secol de filosofie românească”
35 Sesiunea Științifică „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”
36 Masa rotundă „Basarabia și Dobrogea – punți de istorie și cultură”
37 Conferința științifică „100 de ani de la Marea Unire”
38 Conferința republicană a elevilor cu genericul: ,,Personalități notorii ale Basarabiei, care au contribuit la trezirea conștiinței naționale în sec. XX-XXI”, Ediția a-III-a
39 Masă rotundă „Centenarul Unirii Basarabiei cu România: premise, context, impact”
40 Conferinţa ştiinţifică „Centenarul votării Unirii de către Zemstva judeţului Soroca (13 martie 1918)”
41 Conferința științifică „Centenarul votării unirii de către zemstva județului Bălți”
42 Masa rotundă internaţională „O nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră? Semne premonitorii, conflicte și convergențe”
43 Simpozionul Științific „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identității naționale (24 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 1918)”
44 Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Istorie al AȘM (2017)
45 Conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”
46 Ședința Seminarului Științific și Metodologic „Istorie Medievală și Modernă”
47 Conferinţa ştiinţifică internaţională „100 de ani de la Congresul militarilor moldoveni”
48 Conferinţa ştiinţifică „Sărbători naţionale, comunităţi identitare şi memorii concurenţiale în România şi Republica Moldova”
49 Conferinţa aniversară „Prima revistă bisericească în spaţiul basarabean”
50 Ședința Seminarului Științific și Metodologic „Istorie Medievală și Modernă”
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC