Română


Conţinutul numărului de revistă


Valentin Tomuleț – omul, istoricul și profesorul

CZU: [378.12:94(478)(092)

Gherasim Cristina


7-9

Doctor habilitat, conferențiar universitar ana pascaru la 70 de ani

CZU: 378.12(478)

Bobână Gheorghe


10-11

In honorem Dinu Poștarencu la 70 de ani

CZU: 94(478)(092)

Sclifos Eugen-Tudor


12-13

Sistemul de patente în domeniul comerţului în Basarabia şi România (1859-1914)

DOI: 10.58187/rim.131-132.01

CZU: 94:339.5(498+478)”1859-1914”

Emilciuc Andrei


14-27

Transformarea regiunii Basarabia în gubernie

DOI: 10.58187/rim.131-132.02

CZU: 94(478)

Negru Gheorghe28-41

Conferința dezarmării de la Moscova din decembrie 1922 și România

DOI: 10.58187/rim.131-132.03

CZU: 94(47+498)”1922”

Cojocaru Gheorghe


42-54

Percepții ale pericolului bolșevic la frontiera de vest a României în perioada interbelică

DOI: 10.58187/rim.131-132.04

CZU: 94(498)

Moisa Gabriel


55-68

Strategia sovietică privind teritoriile românești (1918-1924)

DOI: 10.58187/rim.131-132.05

CZU: 94(498:47)”1918-1924”

Şişcanu Ion


69-84

The Molotov-Ribbentrop pact and the british security guarantees for Romania (september-october 1939)

DOI: 10.58187/rim.131-132.06

CZU: 94(498)”1939”

Ţurcanu Mihai


85-100

Contribuții privind activitatea „Moldknigotorg”-ului și a librăriilor „Luminița” în RSS Moldovenească

DOI: 10.58187/rim.131-132.07

CZU: 94(478):655.42

Ţîbulac-Ciobanu Mariana


101-108

Moștenirea culturală românească în aria de interese a slavistului basarabean Polihronie Sârcu (1855-1905)

DOI: 10.58187/rim.131-132.08

CZU: 016:929”1855-1905”

Eşanu Andrei , Eşanu Valentina


109-129

Contribuții la reconstituirea listei cărților din biblioteca Mănăstirii Hâncu

DOI: 10.58187/rim.131-132.09

CZU: 94(478):27-523(01)

Cereteu Igor


130-137

Din istoria alegerilor prezidențiale din România anului 1992. vrem reîntregirea patriei!

DOI: 10.58187/rim.131-132.10

CZU: 324(498)”1992”

Druc Mircea


138-161

Primul sfat domnesc al lui Bogdan al III-lea

DOI: 10.58187/rim.131-132.11

CZU: 94(478)

Aramă Olga


162-173

Comuna agricolă: un fiasco al politicii agrariene din RASSM (1925 – 1930)

DOI: 10.58187/rim.131-132.12

CZU: 94(478):63RSSM”1925-1930”

Molcosean Alexandru


174-184

O valoroasă contribuție la istoria răscumpărării masei monetare românești din teritoriul Basarabiei și nordului Bucovinei, ocupat de trupele sovietice în iunie 1940

Enciu Nicolae

185-189

Ştiinţa istoriei - formă fundamentală de cunoaştere a trecutului. In honorem Ion Şişcanu - 70, Editura Galaţi University Press, 2022, 577 p.

Negru Elena

190-195

Congresul Național al istoricilor români. Ediția a III-a. Alba Iulia, 7-10 septembrie 2022

Corlăteanu-Granciuc Silvia

196-199

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC