Română

Revista de Istorie a Moldovei


Revista de Istorie a Moldovei a fost fondată de Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 1990. ISSN 1857-2022.

REDACȚIA:

Gheorghe COJOCARU (redactor-șef)

Nicolae ENCIU (redactor-șef-adjunct)

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC (secretar responsabil)


COLEGIUL DE REDACȚIE:

Paola AVALLONE (Italia)

Ioan BOLOVAN, mem. cor. al Academiei Române

Vitalie CIOBANU

Gheorghe CLIVETI, mem. cor. al Academiei Române

Sergiu CORNEA

Ovidiu CRISTEA (România)

Demir DRAGNEV, mem. cor. al AȘM

Acad. Andrei EȘANU

Gheorghe NEGRU

Ștefan LEMNY (Franța)

Acad. Ioan-Aurel POP (România)

Ștefan PURICI (România)

Corneliu SIGMIREAN (România)

Acad. Victor SPINEI (România)

Igor ȘAROV

Ion ȘIȘCANU

Anatol ȚĂRANU


Revista apare de patru ori pe an. Condiţiile de publicare a materialelor în revistă pot fi găsite aici.


Institutul de Istorie oferă acces liber la versiunea electronică a Revistei de Istorie a Moldovei. Prin "acces liber" la revistă, ne referim la disponibilitatea acesteia gratuit pe pagina web publică http://www.historyinstitute.md, ceea ce permite oricărui utilizator de a citi, imprima, sau partaja link-ul textelor integrale ale articolelor, sau de a le folosi pentru orice alt scop legal, fără bariere financiare, juridice sau tehnice, altele decât cele inseparabile de accesul la internet în sine. Singura constrângere asupra reproducerii și distribuției, se refera la păstrarea drepturilor de autor, rezervând autorilor controlul asupra integrităţii muncii lor și dreptul de a fi recunoscut și citat în mod corespunzător.

SUMAR 1990-2021


Revista de Istorie a Moldovei, publicația științifică a Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova, pentru anul 2022, apare cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova în baza contractului financiar nerambursabil nr. DRRM/C/36 din 24 august 2022 semnat în tre DRRM și USM. www.drrm.gov.md

1 Revista de Istorie a Moldovei, Nr. 3-4 (131-132); 2022
2 Revista de Istorie a Moldovei, Nr. 1-2 (129-130); 2022
3 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (127-128); 2021
4 Revista de Istorie a Moldovei, Nr. 1-2 (125-126); 2021
5 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (123-124); 2020
6 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (121-122); 2020
7 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (119-120); 2019
8 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (117-118); 2019
9 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (116); 2018
10 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (115); 2018
11 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (114); 2018
12 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (113); 2018
13 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (112); 2017
14 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (111); 2017
15 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (110); 2017
16 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (109); 2017
17 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (108); 2016
18 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (107); 2016
19 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (106); 2016
20 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (105); 2016
21 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (104); 2015
22 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (103); 2015
23 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (102); 2015
24 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (101); 2015
25 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (100); 2014
26 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (99); 2014
27 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (98); 2014
28 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (97); 2014
29 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (96); 2013
30 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (95); 2013
31 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (94); 2013
32 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (93); 2013
33 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (92); 2012
34 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (91); 2012
35 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (90); 2012
36 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (89); 2012
37 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (87-88); 2011
38 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1-2 (85-86); 2011
39 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3-4 (83-84); 2010
40 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (82); 2010
41 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (81); 2010
42 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (80); 2009
43 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2-3 (78-79); 2009
44 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (77); 2009
45 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (76); 2008
46 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (75); 2008
47 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 2 (74); 2008
48 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 1 (73); 2008
49 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 4 (72); 2007
50 Revista de Istorie a Moldovei. Nr. 3 (71); 2007
RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC